Tekstboks:

Jørgen Sørensen Let

(eller Jøgen)

1559-19.8 1622

 Odense

 

Bror til Jacob Sørensen Let

Borgmester i Odense

NN

 

I deres ægteskab var der to børn:

 

Karen Jørgensdatter Let

Peder Jørgensen Let

Søren

Let

f. 1548

Død den 19.9 1579

 

Begravet i Gråbrødre Kirke

Odense

 

Katolsk præst i

Sct. Knuds Kirke

Karen Jørgensdatter Let

Se Svitzer Slægten

Inger

Unkersdatter

Død den 13.6 1592

 

Begravet i Gråbrødre Kirke

Odense

12xTipoldeforældre

13xTipoldeforældre

Hans

Unkersen

1510 - Januar 1582

 

Borgmester i Odense

Ca. 1553 - 1565

Købmand

 

 

Katrine

Poulsdatter

f. ca. 1555 - 1590

 

Begravet på Gråbrødre Kirke

Odense

 

 

14xTipoldeforældre

Fra Jacob Bircherods (søn af præst Jens Hermansen Bircherod) dagbog ved man: 1679 20ende december døde i Odense Karen Jørgensdatter Lett, Bertel Wichmanns efterladte Enke klokken imod 1 eftermiddag efter  57 Aars enkestand, og hendes Alder i sandhed  de hundrede,  thi hun er født  sammesteds Aar  1580 den 14. September. Hun var førend hun døde, moder, farmoder, mormoder, oldemoder og tipoldemoder af 137 børn, blandt dem mange fornemme statspersoner, både gejstlige og verdslige.”

 

Karen Jørgensdatter Let (Lett eller Leth)

var datter af Jørgen Let og ukendt og var altså 99 år, da hun døde. Hun blev begravet i Skt. Knuds Kirke. Hun blev først gift med sin fætter Niels Jacobsen Let i 1600 i Odense. Niels døde omkring 1606-07. Karen blev derefter gift med Bertel Wichmand. De fik 5 børn, hvor nr. 3 er Anne Bertelsdatter Wichmann.   Bertel Wichmann blev født omkring 1570 i Tyskland og døde omkring 1622 i en alder af ca. 52 år og var Rådmand i Odense og ernærede sig som købmand.

 

Karen Jørgensdatter Let var barnebarn til Søren Let (Let = Lætus = Glad) var antagelig en katolsk præst i Sct. Knuds Kirke i Odense. Han blev siden Købmand. (Dansk adel) Søren Let var gift med Inger Unkersdatter.

Kilde: Carl Rosendahl.

Jep

Unkersen

1506 - ca. 1534

 

Borgmester i Odense

Ca. 1529 - 1531

Købmand

 

 

Katrine Hansdatter

Snafs

f. ca. 1512

 

Odense

 

 

 

 

   Lisbeth Jensen        |     Niels Jacob Jensen            |       Else Marie Madsen        

Let - Unker Slægten

Sankt Knuds Kirke i Odense, hvor Søren Let var katolsk præst. Kirketårnet er 63 meter højt og Odenses højeste bygning. Sankt Knuds Kirke er opkaldt efter Knud den Hellige, dansk konge i 1000-tallet.

Tegning af Ivar Hviid: Gråbrødre Kirke i Odense blev revet ned i 1817. På Gråbrødre Kirkegård ligger blandt andre Søren Let og hans kone Inger Unkersdatter begravet, samt hendes forældre Odenses borgmester fra 1553-1563 Hans Unkersen og Katrine Poulsdatter….

Søren Let’s våbenskjold

Hønnerup Hovgaard i Fremmelev, Gelsted Sogn på Fyn var en gammel herregård, hvor  ”Slægten Unkersen” boede i 1400-tallet. Hønnerup Hovgaards historie fortæller,  at senere ejere har været så mægtige  familie som Daa og Hvide og herregården har også hørt ind under kronen. Gården brændte i 1918 og to år senere stod den nuværende gård færdig (billeder herunder). I dag bliver Hønnerup Hovgaard brugt til udlejning til private fester og lignede.

Unker  eller Jordbjerg slægten stammede fra Skåne og var en gammel svensk adelsfamilie, der menes at komme til Danmark omkring 1300-tallet, da Jens Unkersen blev gift med NN Ivarsdatter Lykke, som var fra en dansk adels familie. Til Lykke slægten var der flere grene og NN Ivarsdatter Lykke, hvis far Iver Lykke tog fremragende del i slaget på Falen i 1389 og var en af Dronning Margrethes I. vigtigste rådgivere. Iver havde også tre sønner, men grenen uddøde med dem.  Navnet optoges imidlertid af hans søstersøn, rigsråden hr. Peder Lykke til Stadsgård, hvis slægts våben - en med en grøn vinranke belagt sølv-bjælke i rødt, på hjelmen to røde vesselhorn, hvert belagt med en lignende bjælke - tyder på en afstamning fra den udbredte jyske æt, der kendes under navnene Munk, Roed, Krabbe, Sommer osv. Blandt sidstnævntes sønner skal nævnes Niels Lykke til Skovsbo og Hans til Havnø. Læs mere Wikipedia

Tekstboks:

15xTipoldeforældre

Jep

Unkersen

Død 1521

 

 Hønnerup

Hovgaard

(og Kølstrup)

Gelsted Sogn

Fyn

 

NN

 

 

16xTipoldeforældre

Unker

Jensen

Død efter 1474

 

Hønnerup

Hovgaard 

Gelsted Sogn

Fyn

 

 

NN

 

 

17xTipoldeforældre

Jens

Unkersen

Død efter 1474

 

Hyllerup

 

Broderen Otto Unkersen var foged i Rygård og fik Maderup i pant i 1448

 

 

NN

 

 

18xTipoldeforældre

Unker

Jensen

 

Hønnerup Hovgaard

Gelsted Sogn

Fyn

 

 

NN

 

 

19xTipoldeforældre

Jens

Unkersen

Død efter 1435

 

Hønnerup Hovgaard

Fremmelev

Gelsted Sogn

Fyn

 

 

NN

Skinkel (Schinkel)

Død i 1410

Nedstammede fra Otto Schinkel fra Gettrof sogn i Holsted

 

Otto Schinkel levede i 1387, da han beseglede hyldningsbrev til dronning Margrethe.

 

 

 

 

20xTipoldeforældre

Unker

Jensen

 

 Ørsted

1389-1397

 

 

NN

 

 

Unker

Lang

= Unker Karlsen, i Birkede

 

(Bjerre Herred) og Rørup (Vends Herred)

Dansk Adelslægt = Jordbjerg Slægten fra Skåne

 

 

 

NN

 

 

21xTipoldeforældre

23xTipoldeforældre

Unker

Karlsen Lang

 

var godsejer i Birkende (Bjerre hrd.) og Rørup (Vends hrd.) i Skåne. Unker Karlsen Lang optræder først som væbner og senere som ridder.

Formodentlig er han blevet slået til ridder efter at være blandt de folk, der lovede at gå i 'stuearrest' i Odense sammen med Erik Menved, indtil kongen havde betalt en gæld. Det drejede sig om Hr. Niels af Rostocks gæld til borgerne i Rostock, som Erik Menved 20 nov. 1302 havde forpligtet sig til at overtage. Unker Karlsen Lang var søn af

 

Erik Johnsen

 

Se Galen/Hvide

Slægten

Jens

Unkersen

Død efter 1334

 

 

 

NN

Ivarsdatter

Lykke

 

(Dansk Adelsfamilie)

 

 

22xTipoldeforældre

Jens

Unkersen

 

 21. generation,  var gift med NN Skinkel.  Slægten Skinkel eller Schinkel fra Holsten havde dette våben-skjold, som ses herover.

 

Otto Schinkels søn Bernikke Skinkel var medunderskriver til kroningsbrevet i 1397 og døde i 1418. Bernikke kom til Iversnæs (nuværende Wedellsborg)  og Eng-gård. Bernikke blev begravet i Skt. Hans Kirke, Odense.

 

Bernikke Skinkel havde en søn Otto Skinkel, som sad i Rigsrådet og var lensmand i Rugård og tillige Ridder.

 

Iversnæs som We-dellsborg Gods blev kaldt fra 1350 til 1672 var en stor herregård ved Middelfart og er på 3519 hektar og ejes i dag af Bendt Hannibal Tido lensgreve Wedell….-

12x - 23xTipoldeforældre

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle