Tekstboks: Udby Slægten

   Lisbeth Jensen       |     Niels Jacob Jensen    |       Else Marie Madsen        

Laura Jensen

24.2 1995

Sabine Jensen

24.1 1992

Lisbeth Jensen

24.7 1962

Klaus Jensen

24.1 1958

Claus Jensen

9.4 1960

Per Bolin Jensen

25.9 1966

 

Jens Peter

Jensen

f. 18.6 1870 i Udby

 

Gårdejer af bl.a.

Kirstensminde

Remkoldevej 9

Sydsjælland

 

Jens Peter var gift to gange,  anden gang med Birthe Lüdiksen, som han fik 4 drenge med. Hendes forældre kendes ikke. I 1901 står Jens Peter som gårdbestyrer ved folketællingen og han optræder også i 1906, nu som gårdejer og er gift med Birte Lüdiksen. Deres ældste søn Anton er født i 1905. I 1916 findes familien ikke mere i Udby Sogn…..

 

Kirstensminde på Remkoldevej 9 ejes i dag af far & søn Henrik & Jesper Hansen og de ejer også nabogården hvor faderen bor. Jesper bor på Kirstensminde.

Karen

Jacobsen

13.2 1868-27.8 1903

 

Gift 1893 i Udby Kirke

 

I deres ægteskab var der  6 børn:

 

Niels Peter Jensen, f. 1893

Johanne Jensen, f. 1894

Johannes Jensen, f. 1896

Christian Jensen, 1898

Alfred Jensen, 1900-1901

Laurits Jensen, 1901-1902

 

Jens Peter Jensen købte siden en gård Kirstensmin-de i Remkolde, Sværdborg Sogn

Oldeforældre

Carl  H.  Madsen

7.2 1902 -  21.7 1972

Gårdejer - Arnakke  (1)

 

Helga Frederiksen

16.11 1907 - 7.10 2000

 

 Niels Jacob Jensen

28.6 1932

 

Else Marie Madsen

24.1 1934 - 12.1 1998

 

Morfar og mormor

Mor og far

Morbrødre

Her følger vi Niels Jacob Jensens slægt på sin far Christian Jensens side (blå rammer) der stammer fra Udby på Sydsjælland…..

Jens Christian

Jensen

 

18.7 1925 - 16.9 1993

 

Gift med

Anna Kamilla

Mortensen

 

Hans Frederik

Jensen

 

17.8 1927 - 9.5 1983

 

Gift med

1. Kirsten Hjorth

2. Lisse

Karen Kamilla

Jensen

 

7.3 1930 -

 

Gift med

Thor Ottestad

Norge

 

Morfars søskende

Christian Jensen

10.10 1898 - 13.9 1973

Gårdejer - Lindevang (10)

Oldeforældre

Harriet  Marie Mortensen

19.11 1898 - 17.2 1972

 

Erikshøj Slægten

5xTipoldeforældre

Lars

Hansen

1704-1782

 

Gårdmand i

Grumløse, Udby sogn

 

Lars Hansen født søndagen efter påske i 1704 - Forældre: Hans Larsen, Grumløse. I 1747 bliver han udlagt til barnefader til Anne Marie Olufsdatters datter Ellen Marie. I 1749 den 5. februar trolovet med Margrete Pedersdatter, som var Jens Pedersens steddatter. De fik 11 børn og den yngste var Peder Larsen (3xtipoldefar). Lars Hansen døde i 1782 og blev begravet den 29. april, 78 år gammel.

 

 

 

 

Margrete

Pedersdatter

1727-1809

 

I deres ægteskab var der 11 børn:

Jens, Ellen, Ellen, Hans, Karen, Hans, Peder, Kirsten, Kirsten, Anne & Peder

 

Begravet den 10. maj 1809 i Udby Kirke

 

Forældrene kendes ikke

 

Lars Hansen (5xtipoldefar) er døbt i 1704, men kan ikke tyde hvem af forældrene til de to drenge, døbt Lars, der hedder Hansen til efternavn….

Anne Marie

Petersen

f. 1814

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Peter Jacobsen

f. 1840

Lars Jacobsen

f. 1844

Peder Jacobsen

f. 1846

Jens Jacobsen

f. 1856

Jacob

Larsen

f. 1808

 

Gårdmand i Udby

Skallerup

 

Matrikel nr. 13 i 1850 og i 1855 matrikel nr. 56 en gård. I 1860 er Jacob død

 

 

 

3xTipoldeforældre

Peder

Larsen

f. 1804

Gårdmand i Skallerup

 

Peder og Jacob Larsen (f. 1808) er brødre. Moderen hed Johanne Pedersdatter og ses ved folketællingen i 1834...

 

 

Birthe

Hansdatter

f. januar 1808 i Beldringe

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

Lars & Gertrud + et plejebarn Karen

 

Matrikel nr.  69-25

Forældre: Gårdmand Hans

Se nederst på siden - kan ikke tyde det

 

4xTipoldeforældre

Peder

Larsen

Døbt den 15. marts 1767 i Udby Kirke

 

Holder gården for sin mor efter faderens død (sammen med broderen Hans)

 

Hoveribonde i

Udby

Catrine

Hansdatter

f. 1768

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

Lars Pedersen,

f. 1792

Maren Pedersdatter

f. 1797

Jens & Anne, f. 1800

 

Forældrene ukendte

Anne Marie

Petersdatter

f. 31.3 1820

 

Døbt den 4. juni i Allerslev Kirke

 

Datter af  gårdmand Peter NN & Anna Pedersdatter, Allerslev

Gårdmand

Mads

Johansen

f. 2.2 1828

Allerslev Mark

Døbt den 4. april i Allerslev Kirke

 

Søn af gårdmand Johannes Nielsen og Elisabeth Hansdatter fra Allerslev

 

Johannes Nielsen (f. 1800) - er søn af gårdmand Niels Nielsen, (f. 1730) & Sidse Johansdatter (f. 1770), Allerslev

Peder Jensen er døbt den 24. marts 1835 i Udby Kirke og det ses tydeligt at forældrene er gårdmand Jens Pedersen og Johanne Bentsdatter

Jens

Pedersen

f. 1800-

 

Gårdmand

Udby

Matrikel nr. 11

 

I deres ægteskab var der 5 børn:

 

Niels, f. 1836

Peder, f. 1835

Christen, f. 1830

Rasmus, f. 1827

Karen, f. 1824

 

Jens er død mellem 1840 & 45

 

 

 

Johanne

Bentsdatter

f. 1804

Passede gården som enke efter sin mands død i samarbejde med sine sønner i over 15 år….

Død mellem 1860 & 1870

Benthsen

Slægten

 

2xTipoldeforældre

Peder

Jensen

 24.2 1835-1903

 

Gårdejer

Udby

Matrikel nr. 38-7

Begravet den 30.10 1903 i Udby Kirke, 68 år gammel

Johanne Catrine

Madsdatter

f. 1851 i

Allerslev Sogn

I deres ægteskab var der 4 sønner:

 

Jens Peter Jensen,

f. 1870

Christian Jensen, f. 1874

Rasmus Jensen, f. 1877

Niels Jensen, f. 1879

 

Johanne er død i 1890 ved folketællingen

 

 

 

Niels Jacob Jensens slægtstræ

Kirstensminde ligger på Rem-koldevej 9, 4760 Vordingborg. Staldbygningerne brændte i 30`erne, men stuehuset er meget gammelt

2xTipoldeforældre

Lars

Jacobsen

f. 1844

 

Gårdejer

Skallerup, Udby

Matrikel nr. 124-9

Udby

Lars & Gertrud er fætter & kusine´

Peder & Jacob er brødre - (se rød stjerne)

Gertrud

Pedersen

1837-1902

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Karen Jacobsen,

f. 1868

Jacob Jacobsen, f 1866

(plejesøn)

 

Begravet den 18.1 1902 i Udby Kirke

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne -  3xtipoldeforældre

Benthsen Slægten

8xTipoldeforældre

Hans Jørgensen Hammer

10xTipoldeforældre

Klyne & Stage Slægten

10xtipoldeforældre

Kirstine Lauritsdatter

10xTipoldeforældre

Anders Sørensen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Nielsen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Jacobsen Stage

10x - 12xTipoldeforældre

Varder Slægten

11x - 12xTipoldeforædre

Borre Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle

 

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne -  3xtipoldeforældre

Benthsen Slægten

8xTipoldeforældre

Hans Jørgensen Hammer

10xTipoldeforældre

Klyne & Stage Slægten

10xtipoldeforældre

Kirstine Lauritsdatter

10xTipoldeforældre

Anders Sørensen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Nielsen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Jacobsen Stage

10x - 12xTipoldeforældre

Varder Slægten

11x - 12xTipoldeforædre

Borre Slægten