Tekstboks: Lindevangs historieNørredalsvej 6, Ullerslev

Lindevang på Nørredalsvej 6 i Ullerslev ved Nakskov var tidligere fæstegård under Søllested Gård. Gården var oprindelig på 36 tønder land, men da Niels Jacob Jensen overtog gården efter sin far Christian Jensen i 1962, hvor Niels Jacob og hans far mageskiftede, således at Christian og hans kone Harriet Marie Mortensen flyttede over på Nørredalsvej 22. Niels Jacob og Else Marie Jensen havde købt Nørredalsvej 22, da de blev gift i 1957. De 6 tønderland blev lagt ind under Lindevang. Senere købte Niels Jacob Jensen jorden fra  nabogården ”Hjorths Gård”, Nørredalsvej 8, således af gården havde 58 tønder land.

 

Christian Jensen overtog i 1923 Lindevang fra H. P. Rasmussen. Navnet Lindevang kommer fordi der på gårdspladsen var et stort lindetræ og Niels Jacob Jensen fik matrikel nr. 7a navnedøbt og tinglyst den 12. april 1962 ved sin overtagelse af gården.

 

I 1991 mente Niels Jacob Jensen at tiden var løbet fra de små landbrug, så han solgte jorden fra til Lars Jacobsen, der stadig ejer gården….

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Lindevangs stuehus er bygget i 1898 og ombygget i 1940

Lindevangs ældste bygning er fra 1890…..

Denne bygning er fra 1941

Tekstboks:

Søllestedgård, som Lindevang hørte under indtil den blev frikøbt. (1509 Syllestedtgard),  hovedgård (sædegård) 9 km øst for Nakskov. Gården, der kendes fra midten af 1400-tallet, blev i 1810 erhvervet af Jørgen Jørgensen (d. 1827), hvis efterkommere stadig ejer den. Hovedbygningen i nyrenæssancestil med svungne gavle og tårn med løgkuppel spir er opført 1859-60 på kældrene af et ældre anlæg beliggende på et voldsted med voldgrave til tre sider. Søllestedgård Gods omfatter 506 ha (2000).

 

Lige ved den vestlollandske stationsby Søllested, ligger i en flad, men frodig og skovrig egn, den gamle historiske herregård - Søllestedgård.

Gårdens historie går ca. 550 år tilbage. Slægten Grå havde gården de første 100 år, senere kom Jørgen Brahe, en bror til Tyge Brahe, han var gift med Inger Oxe, søster til nok så bekendte Peder Oxe. Da Inger Oxe blev enke, lod hun gården ombygge, så den fremtrådte som en herskabelig bolig.

1629 købte Erik Steensen gården og det blev en glansperiode for Søllestedgård. Herefter var der flere ejere, men ingen satte sig særlige spor. 1759 overgik gården til den ødsle Baron Christian Frederik Knuth, han bortødslede det på kort tid,- såvel baroniet som formuen.

Sønnen, Adam Christoffer Knuth, overtog godset og satte sin far på en årlig pension på gården Nøjsomhed, det lyder næsten som en vittighed. Adam Knuth prægede i den grad Søllestedgård, så det stadig kan ses. Han udbedrede den forfaldne hovedbygning, han anlagde veje på godset og han indførte moderne dyrknings metoder.

En ikke adelig holdt sit indtog i 1810, det var Jørgen Jørgensen, med ham begyndte en ny tid, han var en af de første lollandske godsejere der afløste hoveriet. Sønnen Etatsråd Laurids Jørgensen byggede den nuværende hovedbygning i 1859. han overlod sin søn Søllestedgård 1873 og flyttede til Søholt, hvor han tilbragte sine sidste år. Søllestedgård er stadig i slægten Jørgensens eje.

Lindevangs jord blev solgt fra i 1991 og i 2010 satte Niels Jacob Jensen bygningerne fra. Herunder kan du se beskrivelsen fra ejendomsmægleren.

 

Godt beliggende bygninger fra nedlagt landbrug, med beboelsesejendom opført i røde sten med tagdækning af tagsten. Ejendommen opvarmes med oliefyret centralvarme Beboelse indh. hall med trappe til 1. sal og indgang til badeværelse med bruser, toilet, håndvask og opvarmet klinkegulv. Stor vestvendt opholdsstue i vinkel - adskilt med franske døre til spisestue. Fra spisestuen er der udgang til nordvendt "havestue". Køkken med ældre inventar samt baggang/fyrrum og viktualier rum. 1. sal indh. 3 børneværelser og soveværelse med faste skabe. Toilet med håndvask. Stor udbygning opført i teglsten, indrettet med garage og værksted. Yderligere udbygning opført i bindingsværk - benyttes p.t. som lade. Stor parklignende grund og have med egen sø og mindre skovareal. Lukket gårdsplads. Ejendommen er beliggende i rolige og naturskønne omgivelser nær Søllested by.

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Arnakkegaards Historie

Erikshøjs Historie

Krydsgaards Historie

Lindevangs Historie

Gårde i familiens eje

Arnakkegaards Historie

Erikshøjs Historie

Krydsgaards Historie

Lindevangs Historie

Gårde i familiens eje