Tekstboks: Erikshøjs historie

Erikshøj er en slægtsgård i Erikstrup, Erikstrupvej 11 i Maribo, og  var en gård under Knuthenborg Gods. Erikshøj blev frikøbt i 1872 af Lars Mortensen, pigernes 2xtipoldefar.

 

Den første der kom til Erikshøj i slægten var Hans Jørgen Pedersen (1804 - 1840 og 3xtipoldefar)  der var gift to gange, første gang med Karen Eggertsdatter, med hvem han fik tre børn med. Da hun døde i 1833 giftede Hans Jørgen sig med Ane Poulsdatter og de fik en pige Maren Hansdatter (født i 1837). Marens mor giftede sig igen med Hans Henriksen, men de fik ingen børn. Da Hans Henriksen døde i 1851 fortsatte Ane Poulsdatter fæstningen af Erikshøj, indtil datteren Maren giftede sig med Lars Mortensen (1826 - 1903) i 1859. Maren og Lars fik Hans Jørgen Mortensen i 1861, Jens Peder Mortensen, 1863, Anton Christian Mortensen, 1865, Johan Frederik Mortensen, 1867, Lars Martin Mortensen, 1870, Caroline Marie Mortensen, 1872 og sidst Johanne Mortensen i 1875. I 1900 overtog Johan Frederik Mortensen (tipoldefar) Erikshøj efter sin far og han var ejer af gården i 35 år. Johan Frederik Mortensen blev gift med nabodatteren  Camilla Amalie Pedersen, født i 1867 på Mariedal, matr. 7a i Erikstrup. Johan og Camilla fik tre børn: Hans Rudolf Mortensen, 1897, Harriet Marie Mortensen i 1898 (oldemor) og Lars Christian Evald Mortensen i 1903. Sidstnævnte ejede gården fra 1935 til 1967. Erikshøj er stadig i familiens eje, idet Helge Munk Mortensen (Gårdejer 1967 - 2000 og Niels Jacob Jensens fætter) i 2000 solgte gården til sin søn Torben Munk Mortensen.

 

Nabogården Mariedal, som var Camilla Amalie Pedersens fødehjem (2xtip) blev i 1905 solgt til Camillas bror Carl Erhard Pedersen, der igen solgte til sin søn Børge Christian Pedersen i 1934. I 1993 købte Erikshøjs daværende ejer Helge Munk Mortensen gården og  som i dag ejes af Torben Munk Pedersen….

 

Harriet Marie Mortensen (Oldemor) blev gift med Christian Jensen fra Lindegård i Ullerslev.

Se også Erikshøj Slægtens anetræ

 

 

 

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Tekstboks: Erikshøj

(Ejere/fæstere)

1750 - 1772
Morten 
Hansen
Gårdfæster

1772 - 1809
Peder Marcussen
Gårdfæster

1809 - 1826
Rasmus 
Ibsen
Gårdfæster

1826 - 1840
Hans Jørgen
Pedersen
Gårdfæster

1840 - 1851
Hans 
Henriksen
Gårdfæster

1851 - 1859
Enken Ane 
Poulsdatter
Gårdfæster

1859 - 1872
Svigersønnen
Lars 
Mortensen
Gårdfæster

1872 - 1900
Lars 
Mortensen
Gårdejer

1900 - 1935
Sønnen
 Johan Frederik Mortensen
Gårdejer

1935 - 1967
Sønnen
Lars Christian
Evald Mortensen
Gårdejer

1967 - 2000
Helge Munk
Mortensen
Gårdejer

2000
Torben Munk
Mortensen
Gårdejer


Erikstrupsvej 11, 4930 Maribo

Johan Frederik Mortensen var gårdejer på Erikshøj i 35 år…...

Datteren Harriet (oldemor) blev gift med Christian Jensen og de fik 4 børn, hvor den yngste er Niels Jacob Jensen (morfar)

Harriet og Christian, da sønnen Niels Jacob blev gift i 1957 med Else Marie…..

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Arnakkegaards Historie

Erikshøjs Historie

Krydsgaards Historie

Lindevangs Historie

Gårde i familiens eje

Arnakkegaards Historie

Erikshøjs Historie

Krydsgaards Historie

Lindevangs Historie

Gårde i familiens eje