Tekstboks:

Arnakkegaard i Øster Karleby blev omkring 1930 købt af Helga & Carl Henry Madsen. Gården havde 70 tønder land. Fra gammel tid var der på matriklen 8a flg. Hartkorn: 8 td. 0 skp. 1 fk. 1 1/4 alp., og 8b 0 td. 2 skp. 2 fk. 0 alp.

 

Arnakkegaard var en gammel firlænget gård med stråtækket tag og som det kan ses,  så var der tilknyttet et lille stykke jord ved siden af (matrikel nr. 8b).

 

Arnakkegaard har fra gammel tid hørt under Halsted Kloster (eller som det hed fra 1721 Juellinge, da Halsted Kloster blev mageskiftet med Juellinge på Stevns og frem til 1919). Carl Henry Madsen købte gården af Rasmussen og var ejer af gården frem til 1. december 1969, da sønnen Henning Madsen overtog Arnakkegaard, som han havde haft i forpagtning siden 1965.

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Arnakkegaards historieMatrikel nr. 8a af hartkorn 8 td. skp 1 fk. 1 1/4 alp.

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Arnakkegaards Historie

Erikshøjs Historie

Krydsgaards Historie

Lindevangs Historie

Gårde i familiens eje

Arnakkegaards Historie

Erikshøjs Historie

Krydsgaards Historie

Lindevangs Historie

Gårde i familiens eje