Tekstboks:

Margrethe Sunesdatter

Se Hvide Slægten

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Hvide SlægtenStenbrikke SlægtenTekstboks: Tekstboks:

28xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

29xTipoldeforældre

30xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Ebbe Skjalmsen Hvide var medstifter af Sorø Kloster  og  bygherre til Bjernede kirke, Sjællands eneste rundkirke. Over den romanske indgangsdør står på latin: "Ebbe Skjalmsen og hans hustru Ragnhild byggede her en kirke”, som senere hans søn Sune Ebbesen rejste af sten til ære for Gud, Sankta Maria og Sankt Laurentius”…….

Tekstboks:

Ebbe Skjalm Hvide

blev født omkring 1085,  som søn af Skjalm Hvide og Signe Asbjørnsdatter. Ebbe Skjalm Hvide blev også kaldt Skjalmsøn var Høvedsmand på Sjælland og fra  1146 også over Roskilde og var godsejer af Knardrup ved Ganløse og gift med først Gyde og siden med Ragnild, med hvem han fik 3 børn, deriblandt Sune Ebbesen.

Lige under den nuværende Knardrupgård, ligger resterne af Knardrup kloster. Oprindelig lå  herregården Knardrup som først Ebbe var godsejer af. Hans søn Sune Ebbesen, overtog Knardrup efter sin far og han var far  til de kendte Sunesønner, af hvilke Andreas efterfulgte Absalon som ærkebiskop i Lund, medens Ebbe Sunesen (d. 1208) fik Knardrup. Dennes datter Benedikte blev gift med den svenske konge Sverker II. Dette førte ham ind i svenske tronstridigheder, og han faldt sammen med sin broder Laurens i slaget ved Lena. På Knardrup fulgtes han af sønnen Peder Ebbesen (d. 1256). Dennes sønner Torben og Peder var de sidste af slægten på Knardrup.

Ebbe Skjalm Hvide var knyttet til Svend Grathe i striden mellem Svend, Knud og Valdemar  Med hustruen Rgnild fik han tre børn: Gythe Ebbesdatter (eller Gyde),  Margrethe Ebbesdatter, Toke  Ebbesen og Sune Ebbesen. Han døde i 1151, før Valdemars valg til enekonge. Ebbe Skjalm Hvide var ud af den berømte Hvide slægt, som  tæller bl.a.  Absalon, ærkebiskoppen, der grundlagde København og Esbern Snarre som var ridder og grundlagde Kalundborg. Absalon og Esbern Snarre var Ebbe Skjalm  Hvides fætre….

Ebbe Skjalm Hvide var medstifter af Sorø Kloster  og  bygherre til Bjernede kirke, Sjællands eneste rundkirke. Over den romanske indgangsdør står på latin: "Ebbe Skjalmsen og hans hustru Ragnhild byggede her en kirke”, som senere hans søn Sune Ebbesen rejste af sten til ære for Gud, Sankta Maria og Sankt Laurentius". Trækirken var formentlig fra begyndelsen af 1100-tallet og blev snart erstattet med en runde stenbygning, vi ser i dag.

Knardrup ligger i Nordsjælland og er en lille landsby i Egedal Kommune, Region Hovedstaden. De ca. 70 huse er lokaliseret mellem landsbyen Ganløse og Frederikssundsvej, sekundærrute 211. Knardrup grænser op til Flyvestation Værløse. Tidligere hørte byen til den nu nedlagte Stenløse Kommune.

I Vikingetiden var Knardrup en større havneby, da der gik en flod ud til Roskilde Fjord. Denne flod er sidenhen udtørret.

Tekstboks: Tekstboks:

31xTipoldeforældre

34xTipoldeforældre

Gorm den Gamle

Gorm den Gamle er Danmarks konge i midten af 900-tallet. Han gjorde sig selv berømt på den lille Jelling sten, som i dag er det ældste skriftlige vidnesbyrd, vi har fra en dansk konge. Sammen med sin hustru, Thyra Danebod, fik de sønnen Harald, som blev konge efter faren.

Se Kongerækken & Danemordet

Harald Blåtand

Harald Blåtands kongerige tæller både Danmark samt dele af Norge og Sverige i slutningen af 900-tallet. I følge hans egne ord på den store Jellingsten indførte han også kristendommen i Danmark. Han nåede i sit liv at opføre flere kristne kirker samt vikingetidens mest kendte Trelleborg, inden han døde i år 987. Ifølge sagnet på flugt fra sin egen søn Svend Tveskæg, som ville stjæle hans fars kongerige.

Toke

Gormsen

Født i Jelling 912 og døde i 985 i Fyrisvall ved Uppsala

NN

 

 

I deres ægteskab var der 2 børn Pallig & Asbjørn Tokesen

 

 

33xTipoldeforældre

Tekstboks:

32xTipoldeforældre

Gyrith

Olavsdatter

Ca. 925 - 965

 

Datter af Olaf I Bjørnsson Ring

 

I deres ægteskab var der 7 børn, deriblandt Svend Tveskæg og den yngste var Gunhild Haraldsdatter

 

 

33xTipoldeforældre

Thyra

Danebod

Født i England ca. 900 og døde i Jelling ca. 935

 

Dronning af

Danmark

Gorm Den Gamle

Født i Danmark ca. 890 - døde i Jelling ca. 958

 

Konge af

Danmark

Harald I

Blåtand

f. 908 - 1.11 986

 

Konge af

Danmark  958 - 986

Tekstboks:

Høvding

Palling Tokesen

945 - 13.11 1102

 

Se

 Danemordet

Signe Asbjørnsdatter

f. ca. 1050

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Asser Rig

32xtipoldefar

- og far til Absalon

 

Sune Skalmsen Hvide

Cecilie Skalmsdatter Hvide

Ebbe Skalmsen Hvide

Toke Skalmsen Hvide

 

Datter af Asbjørn Ulfsøn Sprackling, der var søn af Statsholder i Danmark Ulf jarl Thrugilsøn (født i Sverige i 993 og Estrid Svendsdatter. Sidstnævnte var datter af

Svend Tveskæg.

Høvding på Rygen

Skalm Tokesen Hvide

f. 1034 i Fjenneslev

 

Begravet Fjennested Kirke i 1113

 

Hvide Slægten

til Gorm den Gamle

Ebbe

Skralmsen

Hvide

1075 - 1150

Sorø

 

Høvedsmand på Sjælland

 

Ebbe Skralmsen Hvide var gift to gange, første gang med Gyde/Gyda

 (Ukendte forældre)

Sune

Ebbesen

1120 - ca. 1186

Knardrup i Nordsjælland

(Knardrup var i vikingetiden en større havneby)

Cæcilie

f. 1125 - og bisat i Sorø Kloster i 1170

 

Toke Trylle

f. i England i 975

 

Døde ca. 1034

 

 

Efter Danemordet i 1002 sluttede Palling Tokesens 27-årig søn Toke sig til Svend Tveskæg i Trelleborg og blev kongens mand. Senere var han med på tugter til England…..

Trelleborg

Ingeborg Ottarsdatter

 

I deres ægteskab var der en søn:

 

Skalm Tokesen Hvide

 

Ingeborg Ottarsdatters forældre menes at være Jarl af Gotland i Sverige Ottar Jarl av Goutland og Aelfled Aldredsdottar

Regnild NN

f. 1120 Bjernede

 

Gift 1145

 

Døde i 1852 i Knardrup

 

 

Børn:

Gyde Margrethe

Ebbesdatter Hvide,

 Toke Ebbesøn

Sune Ebbesen

 

Forældrene kendes ikke,  men nogen forbinder hende med Erik Ejegods datter Regnild.

Gunhild Haraldsdatter

965 - 13.11 1102

Hvide Slægten

Sune Ebbesen blev gift med Cecilie og fik 8 børn,  7 sønner og en datter. Sønnerne var kendt som de ”berømmelige Sunesønner”.  Seks af sønner er opført på den såkaldte borgerliste i Kong Valdemars jordebog. Gift anden gang med Ingeborg Offesdatter.

 

Sune Ebbesen var en af middelalderens mest betydeligste mænd og ejede hvad der svarer til 50 middelstore landsbyer.

 

Sune Ebbesen var fætter til Absalon og Esbern Snarre.

 

Af de 7 berømte Sunesønner blev 5 biskopper og de blev alle hærførere, som fuldstændig dominerede  Kirken og i riget.

 

Børn:

 

Peder Sunesen Hvide -  Biskop og  stod for opførelsen af Roskilde Domkirke og Vor Frue Kirke

 

Ebbe Sunesen Hvide - Sjællandsk stormand med betydelige jorde og godser.  Arvede Knardrup efter sin far.

 

Anders Sunesen Hvide - Domprovst i Roskilde og Biskop i Lund. Kong Knuds kansler.

 

Thorben Sunesen Hvide - Høvedsmand. Døde i slag ved Oder under korstog i Venden.

 

Johannes Sunesen Hvide - Kongens marsk (ansvarlig for militæret)

 

Jacob Sunesen Hvide - Kaldte sig Jacob af Møn og ejede blandt andet Egholm og Rye, samt godser ved Roskilde. Står i en årrække som landets mægtigste og fornemmeste stormand.

 

Lars Sunesen Hvide - Ligesom sine brødre var han gavmild mod kirken. Skænkede godser til Vor Frue Kirke i Kongens Lyngby….

 

Margrethe Sunesdatter

 

Sune Ebbesen havde i tronstridighederne efter Erik Lams død taget parti for Svend Grade og var til sin død (o. 1150) en af dennes højt betroede mænd. Selv sluttede han sig ligeledes fra først af til Svend, men løste senere sit forhold til ham. Da Svend nemlig 1154 ved Odense samlede sine folk og udspurgte dem, om de ville være ham tro i den forestående kamp med hans medbejlere Knud og Valdemar, samt forlangte deres troskabsløfte bekræftet ved ed, ville Sune Ebbesen på ingen måde opfylde dette forlangende, men forlod Svend.

Som grund til sin bortgang angav han en forurettelse, Svend en gang tidligere havde tilføjet ham, men man får af fremstillingen af hans færd ved denne lejlighed det indtryk, at det ikke har været den eneste grund. Fuldt ud lige så meget som den har uden tvivl venskabet til Valdemar været bestemmende for det skridt, han gjorde. Båren frem af Kong Valdemar og Absalon begyndte der efter Svends fald (1157) en ny og lysere Tid, i hvilken der ofte og paa flere måder blev anvendelse for Sune Ebbesen. 

 

Snart var det som rådgiver -- det siges udtrykkelig, at han og hans to fætre Absalon og Esbern var de mænd, hvis råd Valdemar plejede at høre og helst fulgte --, og snart var det som stridsmand. I så godt som alle de tog, der næsten år efter år hele Valdemars Regeringstid igennem, og somme tider to gange i et år, gik til de vendiske lande, nævnes Sune Ebbesen som deltager. En tid var han der hos en af Kongens lensmænd i Skåne og forvaltede oppebørslerne derfra. Disse lensmænd fik i øvrigt ved deres strenghed, og fordi de var Sjællændere, til sidst Skaaningerne så meget imod sig, at disse o. 1180 gjorde oprør for at blive dem kvit. Oprøret, der 1181 kaldte Kongen med en hær til Skåne, førte dog ikke til det tilsigtede mål. 1182 døde Kong Valdemar, og med riget gik også hans prøvede rådgivere i arv til hans søn Knud. Længe overlevede Sune Ebbesen. dog ikke Valdemar; han deltog i forhandlingerne med den tyske Kejsers afsending, Grev Sigfred, og var derefter endnu 1184 med på et tog til Pommern, men 1186 døde han efter at have givet sin halve Boslod til Sorø Kloster, hvor han blev begravet.

Efter alt at dømme må han have været en betydelig mand; klog og besindig, mægtig i gerning og tale kaldes han af Abbed Vilhelm, der kendte ham og havde nydt velvilje af ham.

 

Sune Ebbesen blev begravet i Sorø Klosterkirke i 1186, 66 år gammel…….

28x - 34xTipoldeforældre

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle