Tekstboks:

Margrethe Glob

Se Lykke Slægten

   Lisbeth Jensen        |     Niels Jacob Jensen            |       Else Marie Madsen        

Glob  (Due) Slægten

Mogens Nielsen

Glob

Død eft. 1377

 

Muligvis den Glob, der i 1377 gav gods i Redsted til Vestervig Kloster

 

 

NN

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Thorkild Mogensen Glob

Peder Mogensen Glob

Mogens Mogensen Glob

Margrethe Glob

 

 

25xTipoldeforældre

Niels Mogensen

Glob

1280 - før 1355

 

Niels Mogensen Glob var tingsvidne på Sjællands Landsting i 1321.

 

 

NN

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Nielsdatter Glob

Mogens Nielsen Glob

 

Tekstboks:

Mogens Andersen

Glob

f. ca. 1250 i

Vestervig, Thisted

 

NN

Toke

Saltensee

Af Tystofte

1190 - før 1252

Tystofte - Rovborg en ridderborg I Tystofte beliggende ca. 3 km. øst for Skælskør har der været en ridderborg som blev kaldt Rovborg. Borgen lå ca. 300-400 meter nord for byen. Der var en lille sø eller mose med 2 holme. Disse holme kaldtes "Rovborg", og alt tyder på, at der på dem har ligget en ridderborg. Man ved at familien Saltensø eller Saltense har beboet borgen i Tystofte i ca. 200 år. Fra 1282-1328 skrev brødrene Peder og Jens Olufsen Saltens sig til Tystofte. Nationalmuseet samt museumsinspektør Henning Nielsen har ved udgravninger gjort fund - så der hersker ikke tvivl om at borgen har eksisteret.

 

Margrethe

Olufsdatter

Glug

1185 – før 1277

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Cecilie Tokesdatter

Iver Tokesen Saltensee

 

 

 

 

Ridder

Alexander

Pedersen

 

Ridder 1185-1201 og deltog i korstog 1191-92 - død efter 1221. Optrådte i 1201 som sekretær for sin døende onkel biskop Absolon, og blev indsat i hans testamente, der skulle sørge for at bestemmel-serne skulle føres ud i livet….

Margrete NN

 

Bliver ofte nævnt som Margrete af Danmark og kunne være en uægte datter af kongeslægten

 

26xTipoldeforældre

27xTipoldeforældre

Ridder

Anders Nielsen

Due

Af Sjælland

1222 - efter 1285

 

Til Tubetorp

Smørum Herred

 

Gift anden gang med Jensdatter Galen

 

Cecilie

Tokesdatter

 

Saltensee af Tystofte

 

 

28xTipoldeforældre

Kongelig staldmester

Niels

Alexandersen

Falster

1180– efter 1268

 

Født i Kongsdal, Undløse Sogn, Holbæk

 

NN

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Anders Nielsen Due

 

Ingefred Nielsdatter

Gift med Anders Erlandsen

 

Elsebeth Nielsdatter Falster - Gift med Jon Ranesen til Gjørslev

 

Ossa Nielsdatter

 

Estrid Nielsdatter

Gift med Peter Erlandsen

 

Astrad Frakke

Høvedsmand i Svendborg & drost

 

 

 

29xTipoldeforældre

29xTipoldeforældre

30xTipoldeforældre

Peder

Pedersen

Før 1130 - Borup efter 1157

 

Søn af Peder Bodilsen af Eggeslev, der ejede Lille Næstved og Ladby. Peter Bodilsen (død tidligst 1142) var en af Sjællands rigeste mænd og sammen med sin mor og sine brødre samt biskop Eskild oprettede han Skt. Peders Kloster i Næstved, et Benediktiner-kloster. Peter havde sin egen kapellan: Nothold. Peter var så mægtig, at Nothold blev biskop af Ribe efter slaget ved Fodevig. Peter Bodilsen stod 1123 bag kravet til præsterne på Sjælland om, at de skulle leve i cølibat. Han og hans allierede for ret voldsomt frem: Smed gifte præster ud af præstegårdene, tvang tinget til at vedtage ordningen. Han var en magtfuld herre.

Ingefred

Assersdatter Hvide

 

Bror til ærkebiskop Absalon og Esbern Snarre til Sæbyholm, der lod Kirke og Borgen i Kalundborg bygge i 1170

 

 

31xTipoldeforældre

Kongelig mundskænk, Godsejer i Bavelse

Oluf

Glug

f. ca. 1130

 

Til Bavelse, Præstø

 

Søn af  Ebbe Olufsen Glug, f. 1100 og Cecilie NN

 

Gyde Margrethe

Ebbesdatter

Hvide

1135-1200

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Niels Olafsen, f. ca. 1194

Ingvar Glug, f. ca. 1196

Gummo Olufsen

Asker Olufsen

Hemming Olufsen

Ebbe Olufsen

Margrethe Olufsdatter Glug, f. 1185

 

 

 

30xTipoldeforældre

Høvelsmand

Ebbe Skalmsen

Hvide

1090-1150

 

Til Knardrup,

Fjennelev

Prinsesse af Danmark

Ragnhild

 

f. 1120 Bjernede

 

Gift 1145

 

Døde i 1852 i Knardrup

 

Børn:

Gyde Margrethe

Ebbesdatter Hvide,

 Toke Ebbesøn

Sune Ebbesen

 

Forældrene kendes ikke,  men nogen forbinder hende med Erik Ejegods datter Ragnhild.

 

 

 

 

 

32xTipoldeforældre

Tekstboks:

33xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Vestervig er en lille by i Thy med 681 indbyggere (2013), beliggende i Vestervig Sogn. Byen ligger i Region Nordjylland og hører til Thisted Kommune. Nær byen ligger Danmarks og hele Nordens største landsbykirke, Vestervig Kirke (herunder)

Et tingsvidne betegner egentlig et bevismiddel ved de danske middelalderlige ting (f. eks. Herredsting & landsting), hvor otte troværdige mænd vidnede om et bestemt forhold, fx hvordan det fra gammel tid havde været, eller hvad der tidligere var foregået på tinget.

Asser Rig

Hvide

1080-1151

 

Asser Rig Hvide. Sjællandsk høvding, født omkring 1080 og død formentlig 1151. Gift med Inger Eriksdatter.

Asser Rig var søn af den sjællandske stormand Skjalm Hvide og dennes hustru Signe. Han tilhørte således den mægtige Hvide-slægt. Han blev opdraget sammen med Knud Lavard, hvis søn Valdemar den Store han senere blev fosterfader for.

Han ejede gården Fjenneslevlille ved Ringsted og byggede Fjenneslev kirke, hvor han også er begravet. Sammen med broderen Ebbe grundlagde han Sorø kloster et benediktinerkloster, hvor han levede sine sidste år som munk.

Far til Absalon og til Esbern Snare samt Ingefred Assersdatter (Hvide).

Inger

Eriksdatter

1100-1157

 

Inger Eriksdatter (ca. 1100 – ca. 1157) var hustru til Asser Rig, der var høvding på Sjælland. Ingers far var Erik Jarl af Falster, og moderen Cecilia Knudsdatter af Danmark (datter af Knud den Hellige). Hun er blevet begravet ved Sorø Klosterkirke i år ca. 1157.

Asser og Inger boede på gården Fjenneslevlille og stod for opførelsen af Fjenneslev Kirke. Sammen fik de børnene Absalon, Esbern Snare og Ingefred Assersdatter

 

 

32xTipoldeforældre

31xTipoldeforældre

Tekstboks:

28x - 34xTipoldeforældre

 

Høvding på Rygen

Skalm Tokesen Hvide

f. 1034 i Fjenneslev

 

Begravet Fjennested Kirke i 1113

 

Fortsættes

Hvide Slægten

Signe Asbjørnsdatter

f. ca. 1050

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Sune Skalmsen Hvide

Asser Rig

Cecilie Skalmsdatter Hvide

Ebbe Skalmsen Hvide

Toke Skalmsen Hvide

 

Datter af Asbjørn Ulfsøn Sprackling, der var søn af Statsholder i Danmark Ulf jarl Thrugilsøn (født i Sverige i 993 og Estrid Svendsdatter. Sidst-nævnte var datter af Svend Tveskæg.

SALTENSEE

 

Denne gamle, ansete, sjællandske adelsslægt førte i sit våben to guld-hjortegevir i et blåt, stundom med guld-kugler bestrøet felt, på hjelmen de samme to Hjortegevir. Det er tvivlsomt, om slægten selv har ført noget fast slægtsnavn, dens sidste medlemmer tillægges der stundom navnet Skænk eller Pincerna, fordi en af deres forfædre havde beklædt dette embede; Saltensee  navnet har den fået, fordi et gammelt sagn vil vide, at et medlem af den slægt Saltensee, som førte et mursnit i våbnet, forandrede dette sit våben-mærke til de to hjortegevir til minde om, at han på Nyborg Slot havde brudt et Horn af Fanden, og fra ham skulle så de Tystofte Saltensee'r stamme. Dette i nogle slægtsbøger bevarede sagn vil endog vide, at samme drabelige helt var svigerfader til den ved år 1420 levende Hr. Niels Jensen (Rosen-krantz), og det skønt denne Saltensee slægt just ved samme tid ca. 1434 uddøde på mandslinjen. Det hosstående våben er efter et kalkmaleri fra Roskilde Domkirke Skib, antagelig i sin tid anbragt over Hr. Henrik Jensens Grav.

Erik I. Ejegod, frillesøn af Svend Estridsøn. Født o. 1056 i Slangerup. Død af feber den 10. juli 1103 i Paphos på Cypern. Begravet dér. Erik I Ejegods regeringstid: Erik I Ejegod kaldtes hjem fra Sverige efter Oluf Hungers død. I 1098 drog kongen på pilgrimsfærd til Rom (pave Urban II), hvor han ivrede for kong Knuds kanonisering og oprettelse af et nordisk ærke-bispesæde i Lund.

Erik Ejegod deltog i 1101 i trekongemødet ved Gotaelven, hvor en række nordiske problemer løstes ved forhandling mellem de tre nordiske konger. I 1103 drog han, som den første danske konge, på pilgrimsfærd til Det hellige Land. Turen gik via Rusland og Byzans. Det var dengang en utrolig lang og farefuld færd at give sig ud på, og både kongen og dronning Bodil omkom på turen, henholdsvis på Cypern og i Palæstina. Kong Erik, der var usædvanlig høj, fik sit tilnavn, fordi han var vennesæl (»ejegod«), som sin far.

Herunder Svend II Estridsen

Glob har navnet fra slægten med navnene Skobe og Glob og en skakternet pæl i våbenet.  De har det igen fra den lille slægt Glob med 3 kløverblade og en kugle i våbenet.  De tog måske (løs teori) navnet efter denne kugle (globus).  Slægtsnavnet kommer ind i 5' generation sidst i 1400-tallet.

Våbnet er en sort ørn i rødt felt.
På hjelmen to pansrede arme der holder en kårde og en rosenkrans (i ældre våben kun en kårde).

Slægten Due førte også en sort ørn - dog i sølv eller guld felt (hvidt eller gult), og det får de gamle slægtebøger (og dermed Thiset i DAA 1891) til at opføre dem som samme slægt, selvom Glob har rødder på Mors (Thy, Vendsyssel) og Due på Sjælland (Skåne).  Når man slår op i navneregistre er det derfor klogt at søge både under Glob og Due.  I nærværende samling hedder de ikke Due, men (Glob) eller Glob evt Glob 'med ørn'.

Ørnevåben føres af:  Denne slægt Glob (sort ørn i rødt felt), den nævnte slægt Due (sort ørn i lyst felt), en lille slægt (Due) Truid / Truidsen (ukendte farver)  en lille slægt Rønnebæk (Rynebæk) (ukendte farver),og slægten von Deden der før 1600-tallet hed Petersen (sort ørn i sølv (hvidt) felt).  Om der er sammenhæng lader sig ikke afgøre.

 

Se også Lykke Slægten

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden