Tekstboks:

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Danemordet

Danemordet fandt sted 13. november 1002,  efter Englands kong Æthelred II forsøgte at købe sig fri fra det danske angreb på kontant betaling - "danegæld".

 I deres desperate situation tog Æthelred den ukloge beslutning at lade myrde et stort antal danskere i England, herunder den danske konge Sven Tveskægs søster Gunhild Haraldsdatter og hendes mand Pallig Tokes. Dette hævnede Sven Tveskæg og hans blodige vikinge hær. Efter lange stridigheder var Sven Tveskæg Herre over hele England.

Valdemar den Store (14. januar 1131 - 12. maj 1182), søn af Knud Lavard og Ingeborg, fyrstinde af Novgorod, dansk medkonge fra 1154 og enekonge fra 1157-1182.

Valdemar, som blev født blot 8 dage efter at faderen, Knud Lavard, var blevet myrdet, voksede op hos Asser Rig sammen med dennes sønner Absalon og Esbern Snare. Under stridighederne om retten til tronen mellem Svend 3. Grathe og Knud 5., sluttede han sig til Svend, som i 1147 gjorde ham til hertug af Slesvig. I 1154 skiftede Valdemar over på Knuds side og forlovede sig med hans halvsøster Sofie. Han blev konge i Jylland 1157 ved rigets deling mellem Svend, Knud og Valdemar og enekonge samme år, efter at Knud blev dræbt under det såkaldte "blodgilde i Roskilde". Det lykkedes Valdemar at undslippe, og efter at have samlet en hær slog han Svend på Grathe Hede og var nu enekonge.

Christian 9. blev konge af et meget lille land. Danmark havde mistet en million indbyggere, meget land og havde mistet 8000 soldater, da Danmark blev slået af prøjserne i krigen i 1864…..

Dronning Louise

1817-1898

Dronning af Danmark fra 1863. Datter af hertug Wilhelm af Hessen-Kassel og prinsesse Louise Charlotte af Danmark. Gift med prins Christian (9.) i 1842, fik sammen seks børn. Dronning Louise var kvinden, der skaffede Christian 9. adgang til den danske trone via hendes moder, prinsesse Louise Charlotte af Danmark, der var søster til Christian 8. Prinsesse Louise Charlotte og hertug Wilhelm af Hessen-Kassel havde en søn, prins Friedrich, der dog hellere ville være regerende kurfyrste af Hessen. Dermed gik arveretten til tronen til prinsesse Louise, der videregav den til sin mand, den senere Christian 9. Dronning Louise blev et forbillede for, hvordan tidens kvinde skulle være - hun var musikalsk, kunstnerisk og en god sparringspartner for kongen. Det var ligeledes dronning Louise, der var kvinden bag de ægteskaber børnene indgik, og det var dermed hende der var ansvarlig for at placere børnene i de forskellige europæiske kongehuse.

Dronning Louise blev kaldt hele Europas svigermor, fordi hun fik sine børn gift ind i mange forskellige kongehuse, bl.a. Rusland, England & Grækenland, da tre af døtrene blev dronninger…...

Englands kong Æthelred II

Skulptur af Pallig Tokesen kan ses på en af murerne på Tømmerby  Kirke i Nordjylland.

Tekstboks: Se den danske kongerække
Nederst på denne side

Svend 2. Eskildsen

Harald 2. var en af kongerækkens mest ukendte konger….

Harald 3. Hen fik gennemført et kongeligt monopol på at fremstille mønter.

Kong Hans regerede fra 1481-1513 og det lykkedes ham for en kort periode at genskabe Kalmar Unionen

28x - 34xTipoldeforældre

Kongerækken 936 - 2013

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

nævnt 936, d. 958

Gorm den Gamle  - 34xtipoldefar

d. senest 987

Harald 1. Blåtand  - 33xtipoldefar

d. 1014

Svend 1. Tveskæg - 37xtipoldefar

1014-18

Harald 2.

1018-35

Knud 2. den Store

1035-42

Knud 3. Hardeknud

1042-47

Magnus (1.) den Gode

1047-76

Svend 2.  Estridsen - 35xtipoldefar

1076-80

Harald 3. Hen

1080-86

Knud 4. den Hellige - 34xtipoldefar

1086-95

Oluf 1. Hunger

1095-1103

Erik 1. Ejegod

1104-34

Niels

1134-37

Erik 2. Emune

1137-46

Erik 3. Lam

1146-57

Svend 3. Grathe, Knud 5. 

og Valdemar 1. den Store

1157-82

Valdemar 1. den Store

1182-1202

Knud 6.

1202-41

Valdemar 2. Sejr

1241-50

Erik 4. Plovpenning

1250-52

Abel

1252-59

Christoffer 1.

1259-86

Erik 5. Klipping

1286-1319

Erik 6. Menved

1320-26

Christoffer 2.

1326-29

Valdemar 3.

1329-32

Christoffer 2.

1332-40

(interregnum)

1340-75

Valdemar 4. Atterdag

1375-87

Oluf 2. Håkonsen

1387-1412

Margrete 1.

1412-39

Erik 7. af Pommern

1440-48

Christoffer 3. af Bayern

Oldenborgske linje

1448-81

Christian 1.

1481-1513

Hans

1513-23

Christian 2.

1523-33

Frederik 1.

1534-59

Christian 3.

1559-88

Frederik 2.

1588-1648

Christian 4.

1648-70

Frederik 3.

1670-99

Christian 5.

1699-1730

Frederik 4.

1730-46

Christian 6.

1746-66

Frederik 5.

1766-1808

Christian 7.

1808-39

Frederik 6.

1839-48

Christian 8.

1848-63

Frederik 7.

Glücksborgske linje

1863-1906

Christian 9.

1906-12

Frederik 8.

1912-47

Christian 10.

1947-72

Frederik 9.

1972-

Margrethe 2.

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle