Tekstboks: Tekstboks: Per Bolin Jensen

   Lisbeth Jensen   |   |     Niels Jacob Jensen    |       Else Marie Madsen        

Christian Jensen

10.10 1897 - 13.9 1973

Gårdejer - Lindevang (10)

 

Harriet  Marie Mortensen

19.11 1898 - 17.2 1972

Helga Frederiksen

16.11 1907 - 7.10 2000

 

Carl  H.  Madsen

7.2 1902 -  21.7 1972

Gårdejer - Arnakke (1)

 

Oldeforældre

Oldeforældre

Jens Christian

Jensen

18.7 1925 - 16.9 1993

 

Gift med

Anna Kamilla

Mortensen

Hans Frederik

Jensen

17.8 1927 - 

Gift med

1. Kirsten Hjort

2. Ingrid E. Sørensen

Karen Kamilla

Jensen

7.3 1930 -

 

Gift med

Thor Ottestad

Norge

 

Tipoldeforældre

Jens Peter

Jensen

 

Gårdejer af bl.a.

Kirstensminde

Udby på

Sydsjælland

 

Udby

Slægten

 

 

Ditte Engbirk

18.9 1973

 

Jørgen Peter Anton Madsen

f. 1864

 

Gårdejer

Østre Skovgaard (13)

Hestehavevej 8

Stokkemarke

Matr. 31a

1893 - 1935

 

 

 

 

 

Madsen

Slægten

Ane Marie

Madsdatter

1837 - 1864

 

Gift 1858

 

I deres ægteskab var der tre børn:  Ole Madsen, 1859,  Karen Trine Margrethe Madsen, 1863 og Jørgen Peder Anton Madsen, 1864

 

 

Doll

Slægten

Tipoldeforældre

Inger

Mølgaard

Per Bolin Jensen

25.9 1966

 

Claus  Henrik Jensen

9.4 1960

Ulla Beck

Lise

 

Rikke

Mølgard-Jensen

15.6 2002

Anders Beck

Lise

17.6 1995

Mads

Jensen

Tipoldeforældre

Anders Christen

Frederiksen

28.11 1854 - 22.1 1940

 

Gårdforpagter,   Krydsgaard

Gift i Hunseby Kirke

den 14.10 1892

 

 

Krydsgård

Slægten

 

 

 

 

Karen Petrea

Ruus

3.8 1869 - 13.1 1942

Maglemer

I deres ægteskab var der 10 børn, hvoraf nr. 10 var

Helga Frederiksen

 

Ruus

Slægten

Johan Frederik Mortensen

31.8 1867 - 30.10  1944

 

Gårdejer

Erikshøj 4 i Erikstrup

1900 -  1935

Erikstrupvej 11

Matr. 6a

 

 

 

 

 

 

Camilla Amalie Pedersen

27.4 1868 -  16.11 1924

 

I deres ægteskab var der  3 børn hvoraf Harriet Marie Mortensen

var nr. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Erikshøj

Slægten

Tipoldeforældre

Født 25.9 1966 i Ullerslev

Karen

Jacobsen

13.2 1868-27.8 1903

 

Gift 1893 i Udby Kirke

 

I deres ægteskab var der 6 børn:

Niels Peter Jensen,

f. 1893

Johanne Jensen

f. 1894

Johannes Jensen,

f. 1896

Christian Jensen,

f. 1898

Alfred Jensen

1900-1901

Laurits Jensen

1901-1902

Jens Peter Jensen købte siden en gård Kirstensminde i Remkolde, Sværd-borg Sogn

 

Kirkerne på Tuse Næs er fra den ældre middelalder. De ældste dele af de eksisterende stenkirker kan dateres til 1100-tallet, men det er langt fra usandsynligt, at disse stenkirker har afløst endnu ældre trækirker fra 1000-tallet eller endog 900-tallet, sådan som det kendes fra talrige andre danske landsbykirker. Begge kirker lå ved næssets to landsbyer med endelsen -by, Udby og Hørby, der af stednavneforskerne menes at stamme fra vikingetiden eller yngre jernalder (stednavnematerialet rummer også en Moseby, der dog synes at være en yngre navneform for det lille gårdsamfund Mosegårde eller Mosemark, der i 1370’erne var en hovedgård kaldt Mosæ ejet af Roskilde­bispen). Netop disse to byer synes at repræsentere en samtidig kolonisation og bebyggelse af næsset, der pga. sin udsatte beliggenhed tæt ved fjorden og risikoen for angreb fra søsiden indtil da havde ligget forholdsvis ubeboet hen. Som andre vikingetidlige by bebyggelser giver Hørby og Udby præg af fra starten, at have været relativt store bebyggelser anlagt såvel militærtaktisk som landbrugsmæssigt fornuftigt. I de følgende århundreder anlagdes fra de to -by byer fem såkaldte torper med stednavneendelserne -rup og -strup (Kastrup, Uglerup, Kisserup og Løserup, samt den senere nedlagte Tåderup). Fra samme eller et senere bebyggelsesslag stammer formentlig næssets øvrige bebyggelser, med undtagelse af Markeslev, som man må formode har ligget der endnu inden Udby og Hørby kom til. Ved indgangen til middelalderen synes Markeslev dog at have haft en sekundær position i forhold til de to nye og større -by landsbyer, og da næssets kolonister engang i slutningen af vikingetiden eller starten af middelalderen skulle have mulighed for at gå i kirke, blev disse da også rejst ved Hørby og Udby.

Udby kirke og landsby set fra syd Tegning af J. Th.Lundbye (1818-48)

Udby Præstegård med Grundtvigs Mindestue

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne -  3xtipoldeforældre

Benthsen Slægten

8xTipoldeforældre

Hans Jørgensen Hammer

10xTipoldeforældre

Klyne & Stage Slægten

10xtipoldeforældre

Kirstine Lauritsdatter

10xTipoldeforældre

Anders Sørensen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Nielsen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Jacobsen Stage

10x - 12xTipoldeforældre

Varder Slægten

11x - 12xTipoldeforædre

Borre Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle

 

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden