Tekstboks:

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Litle Slægten

21x - 24xTipoldeforældre

Lage/Lave Gudmundsen Litle 

(født ca 1195 – død 1252) ridder, en af kong Abels hofmænd og højt betroet mand. Myrdede for Abel kong Erik Plovpenning og var derefter med til at sænke hans lig ned i Slien i år 1250, det skete for at Abel kunne blive konge over he-le Danmark. Det afsluttede samtidigt en mangeårig borgerkrig. Lage skulle selv to år efter været blevet slået ihjel i Kiel af en tysk ridder efter et skænderi over et brætspil.

Lage var søn af ridder Gudmund Litle og gift med Ingeborg Andersdatter Ulfeldt (datter af Anders Grosen Ulfeldt og Cecilia Esbernsdatter  Hvide og nie-ce til Absalon). Efterlod sig børnene Lage Lagsen Litle og Cecilie Lagesdatter Litle.

Jens/Johannes Mathisen

Urne

1230-1290

 

 

Cæcilie Lavesdatter

Litle

f. ca. 1235

 

Jens & Cæcilie fik fire sønner og en datter: Mathis som skødede gods i Lemming i 1315. Jacob var ridder for Peder Porse. Johannes, nævnt i 1321 og Nicolaus, også nævnt i 1321 og i 1355 pantsatte et gods i Tjulstrup til Ture Knudsen

21xTipoldeforældre

NN

 

Gudmund Litles hustru kendes ikke og han fik så vidt vides kun en søn Lage Gudmundsen Litle.

 

Ridder

Lave Reinmodson

Litle

Død 1205

 

Søn af Reinmod Litle og NN Galen

 

Se Galen Slægten

 

 

NN

 

Hustruens navn kendes ikke og der kendes kun en søn Gudmund Litle. Lave Reinmodson Litle var bror til Jon Galen og halvbroder til Peder, Ebbe og Oluf Olufsen Bild, hvis fader Skammel Tuesen er stamfader til Norringstoft slægten fra Thisted. Norringstoft er en gård der i ca. 1780 blev skilt ad til en vester og øster. Gården var i Skammelsen slægten mellem 1300 - 1400 tallet...

 

23xTipoldeforældre

24xTipoldeforældre

Abel var hertug af Slesvig fra 1232 - 1252 og konge af Danmark fra 1250 -1252. Han var søn af Valdemar Sejr

(Se herunder)

 

Valdemar Sejr =

Kong Valdemar 2. af Danmark

   (juni 1170 i Ribe - 28.marts 1241 i Vordingborg)

var konge af Danmark fra 1202 til sin død. Han var søn af Valdemar den Store og Sophia af Minsk. Han efterfulgte sin broder Knud den Sjette der døde barnløs. Juledag 1202 blev han kronet i Lund Domkir-ke af ærkebisp Anders Sunesen.

1188 blev han udnævnt til hertug af Slesvig. Den danske ekspansion, som Valdemar den Store påbegyndte, blev videreført under sønnerne Knud og Valdemar Sejr. Først erobrede Valdemar Sejr Holsten, siden DitmarskenLübeck og Hamburg.

Valdemar Sejr tid sluttede med Jyske Lov fra 1241 vedtagelse i Vordingborg. Loven var den eneste lov i Danmark frem til Christian 5. Danske Lov fra 1683.

 

Kobberstik fra 1685 af Valdemar Sejr findes på Det Kongelige Bibliotek.

Til venstre ses et kort over Valdemar Sejrs erobringer.

Ridder

Lave/Lage

Gudmundsen Litle

1195-1252

 

Ridder Litle dræbte Erik Plovpenning og menes selv dræbt efter et brætspil af en tysk ridder i Kiel

 

Ingeborg Andersdatter

Ulfeldt

1210-1240

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Cæcilie

Lavesdatter Litle

 

Lage Lagsen Litle

 

Ingeborg var datter af Anders Grosen Ulfeldt

 

Se Ulfeldt

 

og Cecilie Esbernsdatter Hvide

Se Asser Rig

 

 

22xTipoldeforældre

Ridder

 Gudmund Litle

f. 1165 i Kiel, Slesvig-Holsten

og hans anden hustru Berengária af Portugal og bror til Erik Plovpenning og Christoffer den 1.

 

Med kun godt 1½ år har Abel den korteste regeringstid af alle danske konger. I 1241 blev hans broder Erik Plovpenning valgt til konge efter deres fader Valdemar Sejr, hvilket var anledningen til en mangeårig borgerkrig, hvorunder bl.a. Randers blev afbrændt af Abels tropper. Striden endte med at kong Erik under et besøg hos Abel blev dræbt og hans lig smidt i Slien.

(Slien er en indfjord ved Østersøens vestlige ende mellem Angel og Svans).

Abel blev af de fleste betragtet som ansvarlig for mordet, men det lykkedes ham at få 24 riddere til at sværge på hans uskyld ved Landstinget i Viborg, den såkaldte ”dobbelte tylvter-ed”, hvorefter han blev kåret til konge den 1. november 1250.

 

Kong Abel blev dræbt den 29. juni 1252 på Ejdersted under en ekspedition mod friserne for at inddrive skyldige skatter. Legenden fortæller, at han spøger i Slesvig Domkirke, hvorfor man tog hans lig op og sænkede det i et mosehul ved Gottorp. For en sikkerheds skyldrammede man en pæl gennem hans brystkasse.  I 1261 giftede hans enke Mechilde af Holsted sig igen, denne gang med Birger Jarl af Sverige

Kiel

Kiel er den største by i Slesvig-Holsten med 238.000 indbyggere….. Øverst Kiels byvåben….

Kong Erik 4. Plovpenning blev i 1239 gift med Jutta af Sachsen med hvem han fik fire døtre: Agnes, Ingeborg, Jutta og Sofie. Af disse blev én dronning af Sverige og en anden dronning af Norge.

Kobberstik af Kong Abel på Det Kongelige Bibliotek  fra perioden 1500-1795. Herunder endnu en kobberstik, nemlig af Christoffer 1.

Tekstboks: Fil:Erik d4 Plovpenning.jpg

Erik Plovpenning var dansk medkonge fra 1232 og dansk enekonge fra 1241-1250 til stor fortrydelse for hans to brødre, Abel og Christoffer 1., der begge ønskede at få del i magten.

Erik og Abel krigedes i flere år, hvorunder Abel, som var hertug af Slesvig, fik støtte af sine holstenske svogre. I 1244 forligedes de for at tage på et fælles korstog mod Estland, men snart blussede kampen mellem dem op igen. For at finansiere disse kampe lagde Erik i 1249 skat på hver plov, hvilket sådan set var en retfærdig skat, da antallet af plove stod i forhold til den dyrkede jord, og en penning var så lille et beløb, at alle kunne betale. Den hårdhændede inddrivelse af skatten skaffede ham tilnavnet "Plovpenning". Skatten var ikke særlig populær, og i 1249 måtte han f.eks. flygte fra ophidsede skånske bønder, der nægtede at betale plovskat.

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle