Tekstboks:

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Snafs & Stenbrikke  Slægterne

Borgmester

Jep Unkersen

1506– ca. 1534

 

Købmand & Borgmester (1529-1531) i Odense

 

Katrine (Karine)

Hansdatter

Snafs

f. ca. 1512 - 1535

 

Odense

15xTipoldeforældre

Claus

(eller Klaus)

Snafs

Død efter 1411

 

Blev erklæret for landsforræder

 

 

 

NN

 

17xTipoldeforældre

Otto

Bondosen

Snafs

Død 1402

 

Emmelev

Kjærgård

 

Otto Snafs udstedte i 1361 i Tønder Vidne et pantebrev fra Hertug Valdemar til bispen i Ribe og udlagde da en gård i Emmelev, som han havde arvet efter sin fader  Bundodis Snafs

 

 

 

 

 

 

Abele

Albertsdatter

Stenbrikke

f. ca. 1370 - 1438

18xTipoldeforældre

Hans

Clausen

Snafs

NN

16xTipoldeforældre

Bonde

Snafs

f. ca. 1285

Emmelev

Kjærgård

Bonde Snafs var forlover for Kong Erik Menved ved forliget med Hertug Erik af Sønderjylland i 1315. Bonde Snafs` mor kom fra

 

Urne Slægten 

NN

 

 

19xTipoldeforældre

Snafs

slægten

er en gammel uradel fra Sønderjylland, hvis våben var tre kronede jomfruer i et rødt felt og et lignede jomfruhoved på hjelmen. Slægten menes at være uddød i første halvdel af 1500-tallet. Slægtens første mand var Bonde Snafs til Emmelev Kærgård og som sønnen Otto Bondosen Snafs arvede.

 

 I 1409: Klageskrift mod holstenerne. Original på nedertysk i rigsarkivet.  Dette er den skade og uret, som er sket og påført vor kære frue og moder dronning Margrete og os og vore tjenere og undersåtter af hertugen og hertuginden af Slesvig og greverne af Holsten og deres tjenere og deres undersåtter. Det er de anklager, som hr. Johan Skarpenberg har mod Klaus Snafs. For det første så fangede han hans indsidder og hans svend og satte dem i stok og jern i Flensborg og i Haderslev og afkrævede dem 600 lybske mark, og hertugindens råd tilkendte hr. Johan dem med urette. I alt 600 mark.

Kærgård i Emmerlev, hvor ”Snafs’erne” havde deres domæne,  overgik sammen med Steensgård til Ribe Domkirke i begyndelsen af 1400-tallet…...

Nordborg Kirke ved Sønderborg er fra ca. 1200-tallet. Kirken hed oprindelig Tontoft efter en nu forsvunden landsby i dens nærhed. På skibets nordside ses Snafs slægtens våbenskjold fra 1400-tallet…….

Tekstboks: Forlover:

I ”gamle dage” betød forlover at: gå i borgen for, altså at stå inden for…….

Albert

Andersen

Stenbrikke

1340 - 1405

 

Ridder: Tovskov

Pantherre: Rugtved

 

Albert blev derefter gift med Elsebeth Henningsdatter Podepusk

 

 

 

NN

 

I deres ægteskab var der 3 børn hvor den sidste var  Abele

19xTipoldeforældre

Anders

Aagesen

Stenbrikke

1290-1360

 

 Væbner i

Jylland

NN

20xTipoldeforældre

NN

21xTipoldeforældre

Rigsråd

Aage

Saxesen Stenbrikke

1250 - 1314

 

Ridder, Lensmand i Estland og Høveds-mand på Reval og medlem af Rigsrådet

Gods til Sorø Kloster

 

 

 

 

 

23xTipoldeforældre

NN

Aage Stenbrikke

f. ca. 1170 i Vendsyssel

 

 

 

 

 

 

NN

22xTipoldeforældre

Saxe Aagesen Stenbrikke

Ca. 1200 - 1259

Gælker i Estland og Høvedsmand i Reval

 

Det er nævnt at  han var gift med  en søster til Johan Erlandsen  Galens hustru Inger NN.

 

 

 

 

 

Stenbrikke

slægten

Oplysningerne om Stenbrikke slægten er meget sparsomme, som man mener kom fra Vendsyssel, var en dansk adelsslægt som er nævnt i Dansk Adels Aarbog i 1917. Slægten første mand Aage Stenbrikke er ikke nævnt i nogen dokumenter, men slægten andet led Saxe Aagesen Stenbrikke var født i ca. 1200 og var gælker i Estland og høvelsmand i Reval (Tallinn). Byen Reval blev erobret af danskerne i 1219 og videresolgt til den tyske orden i 1346. Saxes søn Aage Saxesen Stenbrikke var ridder og lensmand i Estland og tillige høvelsmand i Reval og så var han medlem af Rigsrådet. Stenbrikke slægten uddøde med Godskalk  Stenbrikke til Kokkedal Slot (gods). Han fik en søn Niels, der døde barnløs. Godskalk Stenbrikke blev gift med Erik Gyldenstjernes (dansk hovmester og rigsråd) datter Kirsten, der efter Godskalks død blev gift med Anders Banner til Vinstrup og fik et par døtre.

Kokkedal Slot - herunder,  er et gods (og ikke en herregård), oprindeligt et landsted, beliggende ved Mikkelborg i Hørsholm Kommune i Nordsjælland. Kokkedal er på 8,7 hektar park. I 1900 havde godset et omfang af 28 3/4 tønder hartkorn, 268 tønder land, deraf 224 ager og eng, 44 skov og have. Nærmeste nabo er Kokkedal Golfklub. Fra slottets østlige gavl er der udsigt til Øresund og øen Hven. Hovedbygningen er fra 1866 i Rosenborg-stil.

Tekstboks:

Tallinn, Lyndanisse (til 1918: Reval, russisk: Таллин) er hovedstad og største by i Estland. Byen har 410.050 indbyggere (2010) og ligger på den nordlige kyst af Estland, 80 km syd for Helsinki.

Byen blev i 1219 erobret af danskerne, der solgte den til Den tyske Orden i 1346. Tallinn var under svensk herredømme fra 1561 til 1720, hvor svenskerne tabte deres besiddelser i Baltikum under Den store nordiske krig til Rusland. Fra 1919 til den sovjetiske besættelse (efter 2. verdenskrig) var Tallinn hovedstad i Estland. I 1991, efter Estlands selvstændighed, blev Tallinn igen hovedstad.

 

Erik 5. Klipping afbildet i et håndskrift fra ca. 1282, der indeholder Revals (Tallinns) stadsret. At han gav byen denne ret, vidner om, at Estland 1219-1346 var under den danske konge.

Kilde: Gyldendal/Tallins Stadsarkiv

Albert Andersen Stenbrikke til Tovskov og Rugtved blev gift med Elsebe Henningsdatter Podebusk, datter af Henning Podebusk (født på Rügen – mellem 26. august 1387 og 4. oktober 1388) var en dansk drost. (se  lige over denne spalte) Henning Podebusk kom i 1350 i tjeneste hos Valdemar 4. Atterdag, som han tjente loyalt, til denne måtte drage i landflygtighed i 1368. Allerede 1353 spillede han en hovedrolle i forhandlinger med de tyske hertuger. Som drost stod han i spidsen for rigsrådet, da det i kongens fravær 24. maj 1370 måtte indgå den ydmygende fredsaftale i Stralsund.

Henning Podebusk stod stadig i spidsen, da rigsrådet kortvarigt overtog magten ved kongens død 24. oktober 1375. Der var ingen direkte arvinger, og de to nærmeste aspiranter var begge mindreårige. Rigsrådet valgte den blot 5-årige Oluf, søn af Valdemar Atterdags 22-årige datter Margrete og Norges kong Håkon. Margrete blev formynder for barnekongen, og Henning Podebusk har formentlig været ligeså loyal over for hende som over for faderen, og hun belønnede ham ved at give ham Holbæk Slot i len.Han var gift med Gisela og fik med hende sønnen Hans Podebusk. Han er begravet i Sorø Klosterkirke

Tekstboks:

En drost var i den tidlige middelalder en embedsmand, den øverste af kongens rådgivere, og sommetider hans stedfortræder og kunne kontrollere regnskaber og afsige domme på hans vegne.

I Danmark ophørte embedet ved Henning Podebusks død i omkring 1388 og blev under Erik 7. af Pommern i begyndelsen af 1400-tallet erstattet med rigshofmesterembedet.

15x - 23xTipoldeforældre

Tekstboks:

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle