Tekstboks:

   Lisbeth Jensen        |     Niels Jacob Jensen            |       Else Marie Madsen        

Benthsen Slægten

Gårdmand

Benth

Nielsen

25.3 1760 - 25.8 1831

Ugledige,

 

Gift første gang med Bodil Rasmusdatter og fik 7 børn.

 

 

Karen

Nielsdatter

Juli 1773 - 26.11 1841

Sværdborg Sogn

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

Bodild Benthsdatter

Johanne Benthsdatter

Christen Benthsen

Peder Benthsen

Ane Benthsen

Ole Benthsen

Christen Benthsen

 

Karen Nielsdatter ejede  gård matr. 17 i Ugledige  i 1840 og havde tre sønner boende…..

 

4xTipoldeforældre

4xTipoldeforældre

Peder

Larsen

Døbt den 15. marts 1767 i Udby Kirke

 

Holder gården for sin mor efter faderens død (sammen med broderen Hans)

 

Hoveribonde i

Udby

 

Se

Udby slægten

Catrine

Hansdatter

f. 1768

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

Lars Pedersen,

f. 1792

Maren Pedersdatter

f. 1797

Jens & Anne, f. 1800

 

Forældrene ukendte

Degn

Jørgen

Hansen

1658-3.11 1735

 

Student fra Slagelse i 1673 og blev degn mellem 1684-1690 i Allerslev. Han havde 2 tdr. 3 skæpper, 1 fjerding og 2 album hartkorn.  Han havde selv skrevet i kirkebogen da Elisabeth døde, hvor der står flg.:

18. juli 1721 blev min hustru Elisabeth begravet i Allerslev Kirke. Hun blev 68 år, 16 uger og 1 dag. Jørgen giftede sig igen den 17.6 1722 med Anne Margrethe Gielf fra Præstø

 

Forældre kendes ikke

 

Elisabeth

Hansdatter

Hammer

f. 1653 i Førslev Præstegård

 

I deres ægteskab var der 5 børn:

 

Peiter F. Jørgensen

Simen Jørgensen

Jacob Jørgensen

Hans Jørgensen

Maren Jørgensdatter

Margrethe Jørgensdatter

 

Elisabeth var gift første gang med sognepræst Simon Nielsen Spend

7xTipoldeforældre

Oluf Hansen

Ellehammer

1621-1701

Gederød

Allerslev Sogn

 

Begravet den 10.7 1701 i Allerslev Kirke

 

Søn af Hans Ellehammer (f. 1580), Gederød, Allerslev Sogn. Hans Ellehammer er begravet i Allerslev Kirke den 12.4 1557 i Allerslev Kirke

Hans havde en broder Laurits der døde med to dages interval til Hans… Hans Ellehammer er sandsynligvis søn af Anne Ellehammer, fra Kragevig  og begravet 9.12 1670…….

Birgitte

NN

f. 1624

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Hans Olufsen Ellehammer

Bodil Olufsen, f. 1658

Anne Olufsen ?

 

Forældrene kendes ikke

 

8xTipoldeforældre

Margrethe

Frederiksdatter

Klyne

1627-1691

Født i Vindinge Kvislemark Sogn

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Anna Hansdatter Hammer

Christian Hansen Hammer

Elisabeth Hansdatter Hammer

 

Datter af Sognepræst Frederik Andersen

Klyne

 

Se Klyne & Stage

Slægten

8xTipoldeforældre

Sognepræst

Jørgen Lauritsen

1570– efter 1632

 

Sognepræst i Hammer & Lundby Sogne. Han var præst da præstegården i 1610 brændte, og han døde nok i embedet, men hvor vides ikke.

Abel

Thomasdatter

f. ca. 1580 i Allerslev

 

Hun fik tre børn:

Hans Jørgensen Hammer

Laurits Jørgensen Hammer

Sognepræst i Lynge-Broby

Se hans beretning

 

Anna Jørgensdatter

Præstekone til pastor Nyborg i Kongsted.

 

Datter af magister og sognepræst Thomas Christoffersen  (1530-15.5 1608) i Allerslev - Thomas blev sognepræst i 1555 og døde som jubellærer i 1608)

 

Moderen kendes ikke.

9xTipoldeforældre

Gårdmand

Hans Olufsen

Ellehammer

f. 16.5 1665 i Gederød

 

Døde i november 1706 i Ugledige

 

En af efterkommerne fra Ellehammer slægten i Gederød er Jacob Ellehammer, som fik ikke mindre end  59 patenter på opfindelser og som var en af flyvningens pionerer...

 

 

 

Bodild

Bentsdatter

1664– april 1736

 

Ugledige

 

Gift første gang med Peder Hansen

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Bent Hansen

 

Forældre kendes ikke

7xTipoldeforældre

Eline

Pedersdatter

- død i 1601

 

Forældre kendes ikke

10xTipoldeforældre

3xTipoldeforældre

Jens

Pedersen

f. 1800-

 

Gårdmand

Udby

Johanne

Bentsdatter

f. 1804

Datter af gårdmand Benth Nielsen (25.3 1760-25.8 1831 – og søn af Niels Benthsen, Ugledige) & Karen Nielsdatter (f. 1775) fra Ugledie, Allerslev sogn i Præstø Amt - gift første gang med Bodil Rasmusdatter.

Gårdmand

Bent

Hansen

f. marts 1697 i Ugledige

 

Viet den 21. september 1719

 

Død i april 1758

 

 

Karen

Hansdatter

1690-1753

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Maren Bentsdatter

Niels Benthsen

Maren Bentsdatter

Hans Bentsen

Hans Bentsen - gift med Bodild Peitersdatter (se lige oppe over)

 

Forældre kendes ikke

 

6xTipoldeforældre

Karen

Jensdatter

f. 1696 i Allerslev

 

I deres ægteskab var der flg. børn

 

Karen Peitersdatter

Hans Christian Peitersen

Elisabeth Peitersdatter

Sidsel Margrethe Peitersdatter

Bodild Peitersdatter

Jørgen Peitersen

Jens Peitersen

Anne Peitersdatter

Mette Peitersdatter

 

Datter af  gårdmand Jens Michelsen Kiøbmand (1665-1703) og Anne Jensdatter (1655-1728), Kragevig.

 

 

 

6xTipoldeforældre

Skomager

Peiter Friederich

Jørgensen

1695-1780

Tjørnehoved

 

Peiter døde i 1780 og han er omtalt flere gange, bl.a. er han omtalt både ved datterens trolovelse og konfirmations og måske har han været gift mere end en gang….

 

Udby Kirke er kendt for sine smukke omgivelser og at digterpræster Grundtvigs  far Johan Grundtvig (1734-1813) var sognepræst og at Grundtvig opvoksede på præstegården. Sandsynligvis har Grundtvigs far døbt, konfirmeret  og begravet flere af slægtens medlemmer i slutningen af 1700 tallet og begyndelsen af 1800-tallet…..

Benthsen - Hammer - Ellehammer slægterne

 

Anne Jensdatter blev først gift med Rasmus Kiøbmand omkring 1680 og de fik 6 børn, og det er sandsynligt at Jens har navnet Kiøbmand fra sin kones første mand. Efter  Jens Michelsen Kiøbmands død i 1703 blev Anne Jensdatter gift igen med gårdmand og sognefoged Niels Jensen, Kragevig i Allerslev Sogn.  Anne Jensdatters forældre kendes ikke.

 

Jens Michelsen Kiøbmand og Anne Jensdatter blev gift den 27.12 1693 og fik tre børn:

 

Karen Jensdatter, f. 1695

Karen Jensdatter, f. 1696

Michel Jensen, f. 1698

 

Jens Michelsen Kiøbmands forældre kendes ikke

Gårdmand

Niels

Benthsen

f. 1723 i Ugledige

 

Muligvis døbt 3. søndag i advent 1723

 

Niels Benthsen er begravet den 3.2 1797 i Allerslev Kirke

 

Gift første gang med Karen Johansdatter - død mellem 1787-1801….

 

 

Karen

Peitersdatter

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Benth Nielsen

Karen Nielsdatter

Maren Nielsdatter

 

Karen Peitersdatter er bror til Hans Christian Peitersen,  som var skomager, gårdmand Jens Peitersen - husmand i Tjørnehoved Peder Peitersen og Bodild Peitersdatter, der var gift med Hans Bentsen...

 

5xTipoldeforældre

Sognepræst

Laurits Jørgensen

f. 1540 - død i 1591

Hammer

Var præst fra 1584-1591 i Hammer Kirke mellem Næstved og Præstø og blev senere udnævnt til provst i Hammer Herred

 

Sognepræst

Hans Jørgensen

Hammer

1605-1691

Sognepræst i Førslev Kirke fra 1640-1671 og fra 1671 til sin død provst i Flakkebjerg Herred. Bror til sognepræst  Laurits Jørgensen Hammer, Lynge-Broby og bror til præstefruen Anna Nyborg i Kongsted….

3x - 10xTipoldeforældre

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne -  3xtipoldeforældre

Benthsen Slægten

8xTipoldeforældre

Hans Jørgensen Hammer

10xTipoldeforældre

Klyne & Stage Slægten

10xtipoldeforældre

Kirstine Lauritsdatter

10xTipoldeforældre

Anders Sørensen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Nielsen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Jacobsen Stage

10x - 12xTipoldeforældre

Varder Slægten

11x - 12xTipoldeforædre

Borre Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle

 

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten