Tekstboks:

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Selv brugte Søren Jacobsen ikke navnet Stage. På et tidspunkt flyttede han til Ribe. I 1537 blev han gift med Anne Sørensdatter Klyne, som var født i Ribe. I Ribe oparbejdede Søren en betydelig handel, bl.a. med korn, smør og stude, og han blev meget velhavende. I 1569 skattede han således højest af alle i byen, men i de påfølgende år gik hans skatteansættelse dog noget ned.

Allerede i 1547 nævnes Søren Jacobsen Stage som rådmand i Ribe, i 1556 var han både rådmand og hospitalsforstander, og kort efter blev han byens borgmester. Man bør vel give ham en del af æren for de mange fremskridt, som fandt sted i Ribe under hans og hans medborgmester Hans Fanningers styrelse, om end det meste af æren tilkommer sidstnævnte. Iflg Ole Degns doktorafhandling ”Rig og fattig i Ribe”, p. 183, bind 2, bestred han posten som borgmester i årene 1547-1571.

Søren døde den 24. juni 1577 efter et slagtilfælde, der havde ramt ham den 20. juni. Begravet: Sct. Catharinæ Kirke, hvor der i forhallen er en ligsten over ham

 

"Søren Jakobsen Stage blev købmand og Borgmester i Ribe. Hustru Anna Sørensdatter Klyne, 5 børn, en datter blev stammoder til Biskop Svane, en datter gift med Biskop Paul Madsen".

(Kilde: Familiens noter)

Søren Jacobsen Stage nævnes på den gamle borgmesterliste på rådhuset med tilnavnet Thy og må vel altså være født i denne landsdel, skønt der var en Familie "Stage", som i de foregående århundrede havde blomstret her i Ribe. På et løst blad, som findes blandt Biskop J. C. Blochs håndskrevne samlinger til den fynske Gejstligheds Historie, angives det, at han stammede fra en adelig svensk Slægt, som havde måttet forlade sit Fædrene land, fordi den havde taget Parti for den danske Konge. Dette blad indeholder dog flere angivelser, som ikke synes pålidelige. - Sören Jacobsen nedsatte sig som borger i Ribe og giftede sig 1537 med Anne Sörensdatter Klyne, en søster til Jens Klyne, hvis enke ægtede Borgmester Jens Hegelund, - til Frands Klyne, efter hvem en Toft ved forstaden endnu har navn, - og til Karen Klyne, Krag'ernes moder  - Allerede i 1547 forekommer han som rådmand. Han drev en betydelig handel, f.eks. med korn, smør og studer, og blev en meget formuende mand. I 1569 skattede han således højest af alle i byen, efter 19 mark, medens Bagge Jensen, Stamfaderen til den Baggesen'ske Familie, skattede efter 18 mark.

I de påfølgende år gik hans skatteansættelse noget ned, og det er vistnok meget overdrevent, når der på det ovenomtalte blad angives, at han efterlod sin søn 40.000 og datteren 20.000 rigsdaler i rede penge foruden huse og andet gods.  Der må også have været dem, som dømte mindre gunstigt om ham; thi den 30. Juni 1576 krævedes han på tinget et vidnesbyrd af 24 udmeldte mænd og af alle andre tilstedeværende,

Alle på tinget gav ham det bedste vidnesbyrd. Hvem det var, som havde fremsat disse beskyldninger imod ham vides ikke. Den 20. Juni 1577 blev han ramt af et slagtilfælde og døde den 24. samme måned. Han blev begravet i S. Kathrine Kirke hos sin hustru, som var død omtrent 2 år tidligere. Deres børn var: Marine, som 1554, i en alder af 15 år, blev gift med den kongelige historiograf Hans Svanning og Jakob, som døde 1568 i en alder af 23 år.

Få uger efter hin majfest i 1577, nemlig den 20. juni samme år, blev han ramt af et slagtilfælde og døde fire dage efter, på Skt. Hans dag. Han blev begravet ved siden af sin hustru i Skt. Kathbrine kirke, hvor man forgæves har søgt efter mindetavlen med den smukke indskrift, som sandsynligvis er forfattet af svigersønnen Hans Svanning.

Først nævnes "Søren Jacobsøn" og hans hustrus data og deres børns og svigerbørns navne på dansk, og derefter lovprises på latin den gode borgmester, fordi han øvede "ret og billighed", var "ren i vandel" og vidste, at pengekassen ikke kan tages med ind i det evige lys. Tilsyneladende er alle spor af denne mindesten forsvundet, men udenfor St. Kathrine kirkens hovedindgang, på en høj mellem nogle træer, ligger en stor flad mindesten, formet i to dele omtrent som blade i en opslået bog. På venstre side står:

HER HVILER I HERREN ERLIG MAND SØREN JAKOBSEN BORGMESTER I RIBE SOM DØDE AAR MDLXXVI DEN XX JUN I HANS ALDERS LXVIII OG HANS HUSSTRU ERLIG QUINDE ANNE SØREN KLYNESDATTER SOM DØDE AAR 1575 XIII JUN I HENDIS ALDERS LVI OLUF CHRISTIAN ENGELSTOFT FØD ANO 1638 DØD ANO (Årstallet udvisket)

11xTipoldeforældre

Borgmester

Søren Jacobsen

Stage

1509-1577

Ribe

 

Borgmester 1571-1577 og rådmand fra 1541-1571

Købmand

 

Søren Jacobsen, som brugte ikke sit efternavn Stage, døde 24. juni 1577 efter et slagtilfælde. Søren Jacobsen blev ofte omtalt som Søren Jacobsen Thy, på grund af at hans far Jacob stage kom til Ribe fra Thy…..

 

 

 

 

Anna Sørensdatter

Klyne

1519-13.6 1575

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Marine Sørensdatter Stage

1539-4.7 1615

Jacob Sørensen Stage

1545-1568

Karine Sørensdatter Stage

1548-1567

Anders Sørensen Klyne

16.11 1551-4.5 1598

 

Begravet i Sct. Kathrine Kirke i Ribe

Jacob

Stage

1480-1542

Thy

 

 

 

 

 

Maren Jensdatter

Borre

1479-1509

 

 

 

 

 

 

Jacob var gift med Marie Borre, og det eneste barn i ægteskabet som vi har kendskab til er Søren Jacobsen Stage, der blev født i 1509.

Ved Sørens fødsel boede Jacob og hustruen stadig i Thy, og det gjorde de også i 1542, men på et tidspunkt derefter, er de flyttet til Ribe, hvor Jacob Stage blev forstander for Helligånds-huset.

Marie, eller Marine, som hun også kaldes i nogle kilder, antages at være født omkring 1480. Hun var datter af adelsmanden Jens Borre til Ejerslev. Marie var således adelsdame i Thy, og hun blev gift med Jacob Stage, med hvem hun fik sønnen Søren Jacobsen Stage i 1509.

12xTipoldeforældre

Rådmand & Hospitalsforstander

Anders Sørensen

Klyne

16.11 1551-4.5 1598

 

 

Kirstine

Lauritsdatter

24.11 1552-1634

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Jens Andersen Klyne

1572-1610

Karen Andersdatter Klyne

1577-1615

Anna Andersdatter Klyne

1575-1640

Søren Andersen Klyne

1581-1602

Hans Andersen Klyne

1584-1604

Lisbeth Andersdatter Klyne

1585-1659

Frederik Andersen Klyne

1589-1657

Ingeborg Andersdatter Klyne

1593-1668

Madsine Andersdatter Klyne

1587-1625

Marine Andersdatter Klyne

1588-1651

 

Klik på Kirstine Lauritsdatter for at se hvordan skæbnen var ved denne familie

 

 

 

10xTipoldeforældre

Anders Sørensen tager sin mors efternavn Klyne - hvorfor vides ikke

Tekstboks:

Hans Svane (Svaning), 27. marts 1606 – 26. juli 1668, var professor ved Københavns Universitet fra 1635 og titulær ærkebiskop over Sjælland fra 1655 til sin død. Danmark har ikke siden haft nogen ærkebiskop.

Hans Svane var søn af borgmester Oluf Hansen Riber og Anne Svaning (datter af Hans Svaning & Marine Sørensdatter Stage)

Poul Madsen (1527 i Køge – 30. oktober 1590 i København) var biskop over Sjælland fra 1569 til sin død. Gift med Karine Sørensdatter Stage….

Poul Madsen var født i Køge, hvor faderen, Mads Mikkelsen, var rådmand. Navnet Strobius, som sønnen enkelte gange betegnes med, tyder på, at slægten stammede fra Strøby i Stevns Herred.

Anna Hansdatter Svaning (d. 1638) - datter af historie-skriver Hans Svaning og  Marine Sørens-datter Stage og barnebarn til Søren Jacobsen Stage & Anne Sørensdatter Klyne….

B. S. Ingemann var født den 28. maj 1789 i Torkilstrup på Falster og var søn af Birgitte Laursdatter Svane og provst  S.S. Ingemann. Dansk samledigter og forfatter af historiske romanner. Han var 4xTipoldebarn til Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stage….

Hans Christian Svane Hansen (ofte omtalt som H.C. Hansen; 8. november 1906 i Aarhus – 19. februar 1960 i København) var dansk statsminister fra 1. februar 1955 til 21. februar 1960. H. C. Hansen var som det kan ses også en ”Svane” og er efterkommer af Peder Nielsen Svane, en århusiansk gren af Svaneslægten…..

Oluf Hansen Riber med sine to hustruer og børn

Hans Svaning & Marine Sørensdatter Stages gravsten i Ribe domkirke

Søren Jacobsen Stage

Kendte efterkommere efter Søren Jacobsen Stage

11xTipoldeforældre

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne -  3xtipoldeforældre

Benthsen Slægten

8xTipoldeforældre

Hans Jørgensen Hammer

10xTipoldeforældre

Klyne & Stage Slægten

10xtipoldeforældre

Kirstine Lauritsdatter

10xTipoldeforældre

Anders Sørensen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Nielsen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Jacobsen Stage

10x - 12xTipoldeforældre

Varder Slægten

11x - 12xTipoldeforædre

Borre Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle

 

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten