Tekstboks:

   Lisbeth Jensen       |     Niels Jacob Jensen    |       Else Marie Madsen        

Klyne & Stage slægten

8xTipoldeforældre

Sognepræst

Hans Jørgensen

Hammer

1605-1691

Sognepræst i Førslev Kirke fra 1640-1671 og fra 1671 til sin død provst i Flakkebjerg Herred. Bror til sognepræst  Laurits Jørgensen Hammer, Lynge-Broby og bror til præstefruen Anna Nyborg i Kongsted….

Margrethe

Frederiksdatter

Klyne

1627-1691

Født i Vindinge Kvislemark Sogn

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Anna Hansdatter Hammer

Christian Hansen Hammer

Elisabeth Hansdatter Hammer

 

Datter af Sognepræst Frederik Andersen

Klyne

 

Se Klyne & Stage

Slægten

Sognepræst

Frederik Andersen

Klyne

1589-19.3 1657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindinge Kvislemark

 

Tidligere slotspræst ved Frederiksborg Slot

 

Efterfulgt af sin søn Anders Frederiksen Klyne

 

Gift anden gang med Margrethe Pedersdatter Munk

 

 

 

 

Lisbeth

Andersdatter

Død 2.7 1650

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Anders Frederiksen Klyne

1625-1686

Karen Marie Klyne

1631-1656

Margrethe Frederiksdatter Klyne

 

Forældre kendes ikke

 

9xTipoldeforældre

Pastor Klyne`s to hustruer….

Tekstboks:

I ægteskabet med Lisbeth Andersdatter fik Frederik Klyne sønnen Anders Klyne ca. 1625. Han blev dimitteret fra Herlufsholm 1646. Den 1. oktober 1655 blev han ordineret som medhjælper hos faren med successions-ret. 1657 blev han sognepræst i Kvislemark - Fyrendal sogne. Det var ham, der bekostede epitafiet over faren, hans to hustruer og "deres kære børn". Træværket menes udført af Abel Schrøder. Det består af en firkantet ramme af springlister omgivet af barokke ornamenter. På sidderene er figurer af Moses og Johannes Døberen. Foroven er er der et felt med dette skriftsted fra Jakobs brev: "Salig er den mand, som holder prøvelse ud; thi når han har bestået prøve, skal han få livets krans, som Herre har forjættet dem, der elske ham". I det nederste felt står personalia. I storfelter, der et oliemaleri på en kobberplade. 'Maleriet viser provsten, hans to hustruer, tre sønner og fire døtre. Baggrunden viser de dødes opstandelse.'

Træværket er malet gråt i bunden, så det ligner sandsten, med gyldne og mørkegrønne ornamen-ter. Udover epiftafiet fik Anders Klyne nedlagt en mindesten i kirkegulvet over "magister Friderich Klyne og hustru Elisabeth Andersen" med latinsk indskrift. I 1755 lå den ved skriftestolen og i 1896 ved tårnets syd væg. Stenen er nu forsvundet. Anders Klyne døde allerede i 1686. Den ældste søn, Frederik, var født 1668 og dermed for ung til at afløse faren. Han blev først student året efter og cand. theol 1690. Han opholdt sig i London 1697 og 1698 og blev derefter hører i Helsingør, hvor endnu boede i 1706. Hans tre yngre søskende fik pastor Didrik Grubbe som lavværge.

Anders Sørensen Klyne var søn af Anna Sørensdatter Klyne og borgmester i Ribe Søren Jacobsen Stage og han tager sin mors efternavn Klyne

Anna Klynes forældre er handelsmand Søren Nielsen Klyne, der er født i Holland i 1490 og døde i Ribe som en velhavende mand i 1545. Moderen kendes kun som Dorothea Klyne (1490-1557) og hendes herkomst kendes ikke.

De får flg. børn:

Jens Sørensen Klyne, f. 1516-1565 (døde af pest) Storkøbmand i Ribe

Karine (Karen Sørensdatter Klyne, 1517-1567 - gift med købmand Peder Krag

Frands Klyne (1522-1565) Studehandler i Ribe - Gift  med borgmester i Ribe Niels Krappes datter Sidse Nielsdatter Krappe.

Om Søren Nielsen Klyne ved man kun at han hed Niels Klyne og skulle efter sigende stamme fra Holland….

Borgmester

Laurits

Thøgersen

f. 1517 i Ribe

 

Borgmester i Ribe fra 1584 til sin død nytårsdag 1594

 

Gift anden gang med Ingeborg Lamertsdatter (1542-1620) og fik 7 børn: 3 sønner og 4 døtre

 

Laurits Thøgersens forældre var Thøger Thøgersen (1490-1532) gift med Maren Arche (1486-1579) i ca. 1510, Ribe. Laurits havde tre søstre Karen, Inge og Marine. Maren var gift med Niels Persen Arche

 

 

Karen Jensdatter

Varder

f. 5.11 1515 i Ribe

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Lene Lauritsdatter

Kirstine Lauritsdatter

Mette Lauritsdatter

Karine Lauritsdatter

Anne Lauritsdatter

 

Gift første gang med købmand Hans Jensen, Vejle

 

Karen dør i 1570 og begravet den 2. april, 45 år gammel.

11xTipoldeforældre

Rådmand & Hospitalsforstander

Anders Sørensen

Klyne

16.11 1551-4.5 1598

 

 

Kirstine

Lauritsdatter

24.11 1552-1634

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Jens Andersen Klyne

1572-1610

Karen Andersdatter Klyne

1577-1615

Anna Andersdatter Klyne

1575-1640

Søren Andersen Klyne

1581-1602

Hans Andersen Klyne

1584-1604

Lisbeth Andersdatter Klyne

1585-1659

Frederik Andersen Klyne

1589-1657

Ingeborg Andersdatter Klyne

1593-1668

Madsine Andersdatter Klyne

1587-1625

Marine Andersdatter Klyne

1588-1651

 

Klik på Kirstine Lauritsdatter for at se hvordan skæbnen var ved denne familie

 

 

 

10xTipoldeforældre

Anders Sørensen tager sin mors efternavn Klyne - hvorfor vides ikke

12xTipoldeforældre

Studehandler & købmand

Søren Nielsen

Klyne

1480-1545

 

Iflg. dronning Christines Husholdningsregnskaber i året 1520, udførte Søren Klyne det år 90 stude.Hans to sønner bliver dygtige og kendte handelsmænd i Ribe, og han får begge sine døtre godt gift, den yngste, Karen, med en Ribeborger ved navn Peder Krag, hvis to sønner bliver betydelige videnskabsmænd. Den ældste, Anne, der er født 1519, bliver gift med den 10 år ældre Søren Jacobsen Stage, der allerede i 1547 omtales som rådmand og ikke længe efter som borgmester.

 

 

 

 

 

Dorothea

NN

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Anna Sørensdatter Klyne

Frands Klyne

Karine Sørensdatter Klyne

11xTipoldeforældre

Borgmester

Søren Jacobsen

Stage

1509-1577

Ribe

 

Borgmester 1571-1577 og rådmand fra 1541-1571

Købmand

 

Søren Jacobsen, som brugte ikke sit efternavn Stage, døde 24. juni 1577 efter et slagtilfælde. Søren Jacobsen blev ofte omtalt som Søren Jacobsen Thy, på grund af at hans far Jacob stage kom til Ribe fra Thy…..

 

 

 

 

Anna Sørensdatter

Klyne

1519-13.6 1575

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Marine Sørensdatter Stage

1539-4.7 1615

Jacob Sørensen Stage

1545-1568

Karine Sørensdatter Stage

1548-1567

Anders Sørensen Klyne

16.11 1551-4.5 1598

 

 

Begravet i Sct. Kathrine Kirke i Ribe

12xTipoldeforældre

Jacob

Stage

1480-1542

 

 

 

 

 

Maren Jensdatter

Borre

1479-1509

 

 

 

 

 

 

Jacob var gift med Marie Borre, og det eneste barn i ægteskabet som vi har kendskab til er Søren Jacobsen Stage, der blev født i 1509.

Ved Sørens fødsel boede Jacob og hustruen stadig i Thy, og det gjorde de også i 1542, men på et tidspunkt derefter, er de flyttet til Ribe, hvor Jacob Stage blev forstander for Helligånds-huset.

Middelalderens plejehjem og hospitaler, kaldtes Hel-ligåndshuse, fordi syge- og alderdomspleje regnedes for kærlighedsgerninger, udøvet i helligåndens navn. Med pilgrimshospitalet i Jerusalem som forbillede og under påvirkning af Johanniter-ordenens sygepleje opstod der fra det 12. århundrede.

Marie, eller Marine, som hun også kaldes i nogle kilder, antages at være født omkring 1480. Hun var datter af adelsmanden Jens Borre til Ejerslev. Marie var således adelsdame i Thy, og hun blev gift med Jacob Stage, med hvem hun fik sønnen Søren Jacobsen Stage i 1509.

8x - 12xTipoldeforældre

Frederik Andersen Klyne

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne -  3xtipoldeforældre

Benthsen Slægten

8xTipoldeforældre

Hans Jørgensen Hammer

10xTipoldeforældre

Klyne & Stage Slægten

10xtipoldeforældre

Kirstine Lauritsdatter

10xTipoldeforældre

Anders Sørensen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Nielsen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Jacobsen Stage

10x - 12xTipoldeforældre

Varder Slægten

11x - 12xTipoldeforædre

Borre Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle

 

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten