Tekstboks:

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Søren Nielsen Klyne har tilsyneladende været en typisk vesterslesvigsk studehandler og en velhavende mand.

Ifølge dronning Christines husholdningsregnskaber i året 1520, udførte Søren Klyne det år 90 studer. Hans to sønner bliver dygtige og kendte handelsmænd i Ribe, og han får begge sine døtre godt gift, den yngste, Karen, med en Ribeborger ved navn Peder Krag, hvis to sønner bliver betydelige videnskabsmænd. Den ældste, Anne, der er født 1519, bliver gift med den 10 år ældre Søren Jacobsen Stage, der allerede i 1547 omtales som rådmand og ikke længe efter som borgmester.

Søren Nielsen Klyne havde ejendom i Rodebæk, i Skadst Herred. Ifølge et tingsvidne af otte "dannemendh" på Skadst Herreds Ting af 14. juni 1530, fik "Søren Klyyn, borger i Ribe", den dag og det år Skøde på en gård i Rodickbeck, Skadst Herred.

Gamle Jydske Tingsvidner,

samlet og udgivet af dr.phil. arkivar O. Nielsen i Kjøbenhavn i 1881:

 

14. Juni 1530. Skøde på en Gård i Rodebæk. Alle mænd, dette brev ser, hører eller læser, hilser vi Hans Muncks væbner og på den tid tingholdere på Skads Herredsting, Nis Mogensen i Oggliwigh, Jes Thomsen Opsneom, Mads Jensen i Tjæreborg og Niels Moltisen,  kundgør, at vi med dette vort åbne brev, af Guds nåde tirsdagen før Alle Helgens dag og Mortens dag var skikket for os og for flere danemænd, at kunne brevskrive beskeden mand Søren Klyn, borger i Ribe, som bad os og fik en fuld tingsvidne af vi danemænd , som var Ebbe Povlsen i Julerup Jens Vollesen i Ennerop, Bendith Persen i Roust, Hans Jensen, Per Lund, Jep Persen i Orre, Søren Andersen i Tjæreborg og Jes Mikkelsen i Roust, disse forskrevne vi danemænd og tilregnelig var på tro segl og sandhed fuldvitterlig hørte og så på Skads Herredsting for tingsdom, at Per Sørensens kone i Ribe Marine Pers og hendes lavværge Eskil Morthensen, herredsfoged i forskrevne herred, og Per Sørensens søn Søren Persen, da stod på Skads Herredsting for tings dom og gav Søren Klyyn fuld skøde og ejendom på den jord og gods i Rodebæk, som Niels Ibsen nu i beboer, med alle hendes rettigheder tillægges som er den part af Rodebæks mark i ager og eng, toft og fællesareal , kær og mose, vådt og tørt, intet undtagen af foreskrevne gårds tillægges anden inden mark eller uden mark, som nu til ligger som en ret. Ligeledes lover vi også Marin Pers i Ribe og Søren Perssen og vore arvinger at fri og frelse foreskrevne Søren Klyn og hans arvinger foreskrevne jord og gods efter loven. Hermed kundgør vi forskrevne Marin Pers, Søren Persen at have oppebåren vor fulde vederlag og betaling af Søren Klyyn af foreskrevne jord og gods og takker ham for god betaling. Herved vor foreskrevne jord og gods afgivet førend at have skødet den. At det således gik og foregik, som foreskrevet stod, det vi hørte og så og vidne vi det fremdeles med vor segl hængende neden for dette vort åbne brev. Seglene fattes. Geh. Ark. Skads H. Nr. 91.

Søren Nielsen Klyne (1480 - 1545)

Søren Nielsen Klyne blev født i 1480 i Holland. Han døde i 1545 i Ribe, Danmark. Søren giftede sig med Dorethe N.N. De havde flg. børn:

1. Anna Sørensdatter Klyne, f. 1519, d. 13 juni 1575.

2. Karine Sørensdatter Klyne.

3. Jens Sørensen Klyne.

 

12xTipoldeforældre

Studehandler & købmand

Søren Nielsen

Klyne

1480-1545

 

Iflg. dronning Christines Husholdningsregnskaber i året 1520, udførte Søren Klyne det år 90 studer. Hans to sønner bliver dygtige og kendte handelsmænd i Ribe, og han får begge sine døtre godt gift, den yngste, Karen, med en Ribeborger ved navn Peder Krag, hvis to sønner bliver betydelige videnskabsmænd. Den ældste, Anne, der er født 1519, bliver gift med den 10 år ældre Søren Jacobsen Stage, der allerede i 1547 omtales som rådmand og ikke længe efter som borgmester.

Forældrene kendes ikke men han stammede fra Slesvig i Tyskland

 

 

 

 

 

Dorothea

NN

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Anna Sørensdatter Klyne

Frands Klyne

Karine Sørensdatter Klyne

 

Forældrene kendes ikke

11xTipoldeforældre

Borgmester

Søren Jacobsen

Stage

1509-1577

Ribe

 

Borgmester 1571-1577 og rådmand fra 1541-1571

Købmand

 

Søren Jacobsen, som brugte ikke sit efternavn Stage, døde 24. juni 1577 efter et slagtilfælde. Søren Jacobsen blev ofte omtalt som Søren Jacobsen Thy, på grund af at hans far Jacob stage kom til Ribe fra Thy…..

 

Søren Jacobsen Stage og Anna Sørensdatter er 2xtipolde-forældre til Ludvig Holberg (se under Marine Sørensdatter Stage)

 

 

 

Anna Sørensdatter

Klyne

1519-13.6 1575

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Marine Sørensdatter Stage

1539-4.7 1615

Marine bliver gift med Hans Svaning, Professor i retorik og senere personlig lærer for kronprins Frederik (senere Frederik II). Deres barnebarn Ingeborg Sørensdatter Friis bliver gift med biskop Ludvig Munthe i Bergen. Deres barnebarn Karen Pedersdatter Lem bliv gift med Christian Holberg og de blev forældre til Ludvig Holberg.

Jacob Sørensen Stage

1545-1568

Karine Sørensdatter Stage

1548-1567

Anders Sørensen Klyne

16.11 1551-4.5 1598

Dorthea Sørensdatter Stage

Dorthea bliver gift med rådmand Bertel Stuck og de fik en datter Johanne, der blev gift med Hans Simonsen From. De er 4xtipoldeforældre til digteren og præsten Johannes Ewald

 

Begravet i Sct. Kathrine Kirke i Ribe

Rådmand & Hospitalsforstander

Anders Sørensen

Klyne

16.11 1551-4.5 1598

 

 

Kirstine

Lauritsdatter

24.11 1552-1634

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Jens Andersen Klyne

1572-1610

Karen Andersdatter Klyne

1577-1615

Anna Andersdatter Klyne

1575-1640

Søren Andersen Klyne

1581-1602

Hans Andersen Klyne

1584-1604

Lisbeth Andersdatter Klyne

1585-1659

Frederik Andersen Klyne

1589-1657

Ingeborg Andersdatter Klyne

1593-1668

Madsine Andersdatter Klyne

1587-1625

Marine Andersdatter Klyne

1588-1651

 

Klik på Kirstine Lauritsdatter for at se hvordan skæbnen var ved denne familie

 

 

 

10xTipoldeforældre

Anders Sørensen tager sin mors efternavn Klyne - hvorfor vides ikke

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne -  3xtipoldeforældre

Benthsen Slægten

8xTipoldeforældre

Hans Jørgensen Hammer

10xTipoldeforældre

Klyne & Stage Slægten

10xtipoldeforældre

Kirstine Lauritsdatter

10xTipoldeforældre

Anders Sørensen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Nielsen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Jacobsen Stage

10x - 12xTipoldeforældre

Varder Slægten

11x - 12xTipoldeforædre

Borre Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle

 

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten

Ludvig Holberg

1684-1754

Digter & forfatter

Johannes Ewald

1743-1781

Digter & præst

Georg Frederik Von

Krogh

1732-1818

Generalløjtnant & kammerherre i Bergen

Bredo Von Munthe

1774-1835

Af Morgenstjerne

Dansk norsk kollegium embedsmand og godsejer

Gerhard Munthe

1849-1929

Norsk tegner & maler

Margrethe Munthe

1860-1931

Norsk forfatter & oversætter

Johan Wilhelm Munthe

1864-1935

Udvandrede til Kina og blev General i den kinesiske hær

Godske Hans Von Krogh

1774-1835

Dansk stiftamtmand og godsejer af bl.a. Søholt

Frederik Von Krogh

1737-1829

Dansk forstmand, hofjægermester & kammerherre

Ridder af Dannebrog

Ludvig Hanssøn Munthe

1774-1835

Norsk biskop i Bergen blev gift med Ingeborg Sørensdatter Friis og blev stamfader til persongalleriet herover

Enevold Ewald

1696-1754

Sognepræst ved Vajsenhuset i KBH og far til

Johannes Ewald

Studehandler

Søren Nielsen Klyne

Kendte efterkommere efter Søren  Stage & Anna Klyne

11xTipoldeforældre

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden