Tekstboks:

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Guttorm Åsolvsson af Rein

De Norske Aner                  25x - 30xTipoldeforældre

25xTipoldeforældre

Godsejer & Jarl

Guttorm Jarl

(Guttorm Austmannsson)

 

Ingrid

Guttormsdatter

Rein

 

 

Gift omkring 1150

 

I deres ægteskab kendes kun Helena

 

Ingrid var datter af Guttorm Åsolvsson Rein og Elrid Jonsdatter Blindheim (1114-1141) der stammede fra Romsdal i Norge og var ud af en norsk adelsslægt Giske der kan føres tilbage til Arnmod Jarl Arn-modsson af Giske (945-986)

 

 

Jarl Guttorm var sandsynligvis kong Charles Sverker-ssons Jarl af Ulf (den Ældre) i 1160'erne, indtil mindst 1171. Han doneret jord i Dädesjö sogn til Vreta. Hans datter Helena Gut-tormsdatter var gift med den danske stormand Esbern Snare. Helena havde med kong Valdemar II Sejr uden for ægteskab en søn Knut Valdemarsson af Danmark. Forældre kendes ikke….

Guttorm Åsolvsson af Rein levede mellem 1120-1183 og boede på Rein og synes at have levet meget længe. Han var  i 1183 leder af Skule Tostessons (hans farfar) velanskrevne ejendom.  Han var en af de lendermenn (Lensmand) som efter Harald Gille død i 1136 støttede Haralds søn, Sigurd Munn. Han var Sigurds værge og havde ham ophøjet til tronen. Guttorm og hele hans familie var tæt knyttet til Trønderlag (Nu Tronhjelm i Midtnorge)  og bl.a.  Kong Sigurd II Mund av Norge og dennes søn Haakon Herdebreid. Begge døde tidligt i en alder af 22 og 15 år.

Fra Heimskringla: ”Saga af Sigurd, Inge og Eystein, Sons of Harald: ". Kongesagaen og Sigurd Inge. Nu når Rygtet kom nord til Trøndelagen, at kong Harald (Gille) blev myrdet, Throndhjems folk tog Sigurd, kong Haralds søn, at være konge, og denne beslutning blev støttet af Ottar Birting, Peter Saudaulfson, brødrene Guthorm af Reine og Ottar Balle (Birting), sønner af Asolf, og mange andre store høvdinge .... " 

Guttorm giftede sig først med  Eldrid Jonsdatter af Blindheim, og efter hendes død i 1141 blev han gift med NN  Bergliot. Gift tredje gang i  ca. 1150 Sigrid Torkellsdatter.

Guttorm fik datteren Ingrid med Elrid Jonsdatter og sønnen Baad Guttormsson af Rein med Sigrid Torkellsdatter

26xTipoldeforældre

Guttorm Åsølvsson

Af Rein

1120-efter 1883

Elrid Jonsdatter

Blindheim

1114-1141

 

I deres ægteskab var der to døtre

 

Ingrid Guttormsdatter

Rein

Raghild Guttormsdatter

Rein

 

 

 

Guttorm giftede sig først med  Eldrid Jonsdatter af Blindheim, og efter hendes død i 1141 blev han gift med NN  Bergliot. Gift tredje gang i  ca. 1150 Sigrid Torkellsdatter.

Guttorm fik datteren Ingrid med Elrid Jonsdatter og sønnen Baad Guttormsson af Rein og Sigrid Åsolvsdatter med Sigrid Torkellsdatter

Fil:Rein Monastery.jpg

Reins kloster, oprindelig Rein Kongsgård, en norsk herregård øst for Trondheimsfjorden, i Rissa kommune, Sør-Trøndelag. Rein blev givet af kong Olav Kyrre i 1060 til Skule Tostesson Kongsfostre, som blev stamfar til kong Inge Bårdsson (d. 1217) og dennes yngre halvbror, tronepretendenten hertug Skule Bårdsson (d. 1240).

27xTipoldeforældre

Åsolv

Skulasson

Af Rein

Tora

Skoftedatter

Af Giske

 

De fik tre børn:

 

Guttorm Åsolvsson

Otta Balli Åsolvsson

Sigrid Åsolvsdatter

 

 

Åsolv Skulesson var lensmand

Fil:Giske komm.svg

28xTipoldeforældre

Lensmand

Skule

Kongfostre

1052-1090

 

 

Gudrun

Nevsteinsdatter

 

 

I deres ægteskab var der to børn:

 

Åsulv Skulasson

Raghild Skulason

 

Gudrun var datter af Ingrid Sigurdsdatter og barnebarn af Sigurd Syr Hafdan

 

Se spalte til venstre

Fil: Olav hule helliges saga - Sigurd Syr, Aasta, Olav and Rane - C. Krohg.jpg

Sigurd Syr - oldnordisk : Sigurd Syr,  død i 1018 var en norsk smålig kon-ge af Ringerike, en region i Buskerud. 

Med sit ægteskab med Åsta Gudbrandsdatter blev han far til kong Harald Hårderåde og stedfar Kong Olaf Saint. 

Hans kælenavn "Syr" kan oversættes og betyder "so". Årsagen til dette er ukendt, PA Munch foreslog, at det var fordi hans opmærksomhed var så fokuseret på landbrug, at han "rodfæstet jorden som et svin", men det kunne lige være en anden grund. 

følge Heimskringla:

Sigurd Syr var en fornuftig mand, fåmælte og generelt beskedne, selv om meget velhavende. Han var kendt som en god vicevært på sin ejendom, personligt involveret i at styre det, og klog og fredelig. Han var ikke glad for pomp og pragt af adel, men spillede sin forventede rolle. 

Sigurd Syr blev døbt ind i den kristne tro i 998. 

Heimskringla: 

"Kong Olaf Tryggvason kom til Ringerike for at udbrede kristendommen, Sigurd Syr og hans kone lod sig døbe. " 

Sigurd Syr ikke var personligt ambitiøse, men han fuldt ud støttede hans stedsøn Olafs ambitioner til ledelse og kommando. I 1014, han med succes andragende sine jævnald-rende, de andre norske lokale konger, for deres støtte til en ny krig mod Sverige, Danmark og England, der blev påbegyndt i 1015. Denne krig var hans stedsøn sag. 

30xTipoldeforældre

Jarl af Wessex

Godwin

Jarl

Ulvnadsson

992-1053

Gytha

Torgilsdatter

997– efter 1067

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Tostig Godwinson

Gyda Godwinsdatter

Kong Harrold II af England

 

Gydas Torgilsdatter er barnebarn af svenske (32) Styrbjørn den Stærke (død 985) og oldebarn til (33) kong Oluf Bjørnson (død i 975), der reagerede sammen med sin medregent broderen Erik Sejr fra 970-975. Eriks søn Olaf Eriksson efterfulgte Erik Sejr  i 995 og regnes af mange for være Sveriges første dokumenteret konge

 

Se

Den Svenske Saga

 

Gift første gang med Svend Tveskægs datter Tyra Svendsdatter, Gift anden gang med Gyda Torgilsdatter (997– efter 1067), datter af den svenske adelsmand Torgil Sprækalegg  (980-1005 og barnebarn til  danske prinsesse Thyra Haralds-datter (950-1000,  datter af Harald Blåtand)

Olaf Eiríksson

Fil: Olof Skotkonung.png

Olaf Eriksson (980-1022) (også kendt som Skötkonung)  regnes for at være Sveriges første dokumentet konge. Her ses en mønt med hans initialer. Gift med Estrid af Obtrites (979-1035)

Tekstboks: Fil:Skule Tostesson.JPG

Skule Kongfostre 

(født 1052 i WessexEngland, døde i 1090 i Norge) hævdes at være søn af Godwinsson Toste , jarl af Northumbria, der var bror til kong Harald II Godwinsson .

Skole Kong fostre blev leder af Følge af kong Olav Kyrre Haraldsson. og blev kongens nære ven og rådgiver.

 Snorri Sturluson skriver i Harald Hardrådes saga:

”Kongen tilbød at give Skule et amt i Norge, som han mente var bedst, med alle de indtægter og pligter som kongen havde ret. Skule takkede ham for tilbuddet, men sagde, at han ville hellere have noget andet, fordi - "det bliver royalty forandring, så kan det være, at gaven vil vende tilbage. Jeg vil hellere, "sagde han," tage nogle egenskaber, som ligger tæt på de shopping destinationer, hvor du, sir, er vant til at sidde og få jule fester. "Kong sagde ja til dette, og skøde til ham lander øst af Konungahella Oslo, nær Tønsberg, den Borg, ved Bergen og nord på Nidaros. De var næsten de bedste egenskaber i hvert sted, og det ​​har siden de efterkommere, der kom fra Skule”.

 

Han modtog også varer Rein i Fosen i Sør-Trøndelag, som senere blev omdannet til Rein kloster .

Af kong Olav Kyrre fik han  Gudrun Nevsteinsdatter til hustru. Hendes mor var Ingrid Sigurdsdatter, datter af Sigurd Syr Halfdan, den sidste lokale konge i Norge. 

Skule og hans kone Gudrun havde to børn:

Åsulf Skulason på Rein

Ragnhild Skulesdatter som giftede sig med Orm Svendsson, også kaldet "Creep Inge-Worm", og var far til Erling.

Efter Skules død fik sønnen Åsulv Rein Kloster. Han blev gift med Thora, der havde magtfulde mænd, som Einar Tambar-skjelve og Erling Skjalgsson som sine nære forfædre. Efter at ham fulgte sin søn Guttorm, som igen blev efterfulgt af sin søn Bard.

Skule Kongfostre var forfader til klanen Rensdyr i Norge. Fra ham nedstammer den senere kong Inge Bårdssøn, og hans halvbror, Bårdssøn Skule var Norges første hertug.

Godwin af Wessex ( Old English : Godƿin) (1001 - 15 April 1053) var en af de mest magtfulde jarler i England under den danske konge Knud den Store og hans efterfølgere. Knud gjorde ham til den første jarl af Wessex. Godwin var far til kong Harold Godwinson og Edith af Wessex, hustru til kong Edward Bekenderen.

Baldwin IV af Flandern

(980 - 30 maj 1035), kendt som den skaldede, var Greven af Flandern.

Se

Grevskabet Flandern

Fortsættes

 

The House of Wessex

 

Den Svenske Saga

 

Se også Esbern Snare

 

 

 

Fil:Skule Tostesson.JPG

29xTipoldeforældre

Tostig Jarl

Godwinson

 

Dræbt ved slaget om Stamford Brigde

den 25. september  1066

 

Judith

af Flandern

1033-1094

 

Judith Flandern, grevinde af Northumbria, og senere hertuginde af Bayern

 

 (1033 - 5 marts 1094) var gift første af Tostig Godwinson, jarl af Northumbria, og for det andet af Welf I, hertug af Bayern.

 

Læs mere

Wikipedia

 

Se

Grevskabet Flandern

Tostig Godwinson (død 25 September 1066) var en angelsaksisk jarl af Northumbria og bror kong Harold Godwinson .

Tostig var den tredje søn af Godwin (d. 1053), jarl af Wessex og Kent, og Gytha, datter af Thorgils Sprakaleg. I 1051 giftede han sig med Judith, datter af Grev Baldwin IV Flandern, halvsøster af Baldwin V af Flandern, og tante Matilda af Flandern, som giftede Vilhelm Erobreren.

Læs mere på engelsk Wikipedia

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle