Tekstboks:

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Stage Slægten fra Thy

11xTipoldeforældre

Borgmester

Søren Jacobsen

Stage

1509-1577

Ribe

 

Borgmester 1571-1577 og rådmand fra 1541-1571

Købmand

 

Søren Jacobsen, som ikke brugte sit efternavn Stage, døde 24. juni 1577 efter et slagtilfælde. Søren Jacobsen blev ofte omtalt som Søren Jacobsen Thy, på grund af at hans far Jacob stage kom til Ribe fra Thy…..

 

 

 

 

Anna Sørensdatter

Klyne

1519-13.6 1575

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Marine Sørensdatter Stage

1539-4.7 1615

Jacob Sørensen Stage

1545-1568

Karine Sørensdatter Stage

1548-1567

Anders Sørensen Klyne

16.11 1551-4.5 1598

 

 

Begravet i Sct. Kathrine Kirke i Ribe

12xTipoldeforældre

Jacob

Stage

1480-1542

 

 

 

 

 

Maren Jensdatter

Borre

1479-1509

 

 

 

 

 

 

Jacob var gift med Marie Borre, og det eneste barn i ægteskabet som vi har kendskab til er Søren Jacobsen Stage, der blev født i 1509.

Ved Sørens fødsel boede Jacob og hustruen stadig i Thy, og det gjorde de også i 1542, men på et tidspunkt derefter, er de flyttet til Ribe, hvor Jacob Stage blev forstander for Helligånds-huset.

Marie, eller Marine, som hun også kaldes i nogle kilder, antages at være født omkring 1480. Hun var datter af adelsmanden Jens Borre til Ejerslev. Marie var således adelsdame i Thy, og hun blev gift med Jacob Stage, med hvem hun fik sønnen Søren Jacobsen Stage i 1509.

Tekstboks:

Stake`s våbenskjold i Holsten

Det er altså ikke lykkedes nogen at forbinde Jacob Stage med en af disse: Jacob Ulfsson, Biskop i Sverige (billedet til venstre) eller den tyske adelsslægt Stake (Billedet til højre)….

Ribe Helligåndshus er Danmarks næstældste efter Roskilde. Et helligåndshus var middelalderens svar på et plejehjem eller hospital. Jacob Stage var (tidspunktet usikkert) til sin død forstander…...

Tekstboks: Ribe

Navnet "Ribe" kan tilbageføres til det olddanske ripa, der betyder striber eller strimler, da handelspladsen oprindeligt bestod af mindst 70 smalle jordloder. De var højest på midten med grøfter imellem. Byens historie strækker sig tilbage til et år mellem 704 og 710, hvor der anlagdes en handelsplads på stedet…..

Thy Nationalpark

Slægtsforskere og historikere har diskuteret, hvor slægten Stage stammede fra, og nogle hævder at Jacob Stage fra Thy stammede fra Sverige. Den svenske ærkebisp Jacob Ulfson skulle under unionskrigen i 1497 være indesluttet på sin borg ”Staket”, fordi han holdt med den danske konge og siden skulle været fordrevet til Danmark.

I Wikipedia står der følgende om denne begivenhed:

 

”Det  kom det 1497 til åbent brud mellem Jakob Ulfsson og Sten Sture. Jakob Ulfsson og det øvrige råd afsatte Sture fra rigsforstanderposten; denne belejrede Jakob Ulfsson på hans slot Stäket, men en dansk hær bragte ærkebiskoppen hjælp. I det hele taget lettedes ved disse begivenheder i høj grad Kong Hans’ bestigen af den svenske trone. Senere forsonedes atter Jakob Ulfsson og Sten Sture”. Jacob Ulfsson nedlagde i 1514 sin stilling som ærkebiskop og døde i en meget høj alder i Mariefreds Kloster….

Andre mener, at Jacob Stage i stedet var af den holstenske slægt ”Stake” eller ”Stacke”. Den første i den slægt var Markvard Stake f. 1252 i Hamborg og døde i Holsten efter 1329. Derefter følger Otto Stake (d. efter 1339), Johannes Del Ekede Stake til Ekede (f. 1312) og ridder Herding Stake (1348-1435). Den sidste i denne slægt er efter Roskilde Historien Johan Stake til Fresenburg (1414-1489). Han fik kun en datter Anna, som blev gift med Hans Henningsen Pogwisch, amtmand i Rendsburg. Hans Pogwisch var gift flere gange, så måske har Anna Stake også været gift før og derfor godt kan have været mor til Jacob Stage.

 

Angående Jacob Stages oprindelse skriver J. C. Bloch, biskop i Ribe i midten af 1700-tallet, i den fynske gejstligheds historie, som findes på Universitets-biblioteket i København:

 

”Jacob Stage nedstammer fra en svensk adelsslægt, fordi han under en krig enten under Kong Hans eller Christian II, havde stået på den danske konges side”

 

Det vi ved med sikkerhed er, at Jacob Stage var gift med Maren eller Marie Jensdatter Borre (se Borre Slægten) og at de fik en søn Søren Jacobsen Stage i 1509. Da sønnen blev født boede familien stadig i Thy, men på et tidspunkt derefter, flyttede de til Ribe, hvor Jacob Stage blev forstander for Helligåndshuset i Ribe.

Tekstboks:

Netop i 1542, førte han, ifølge et dokument, der er gengivet i "tegnelser over alle lande", proces mod herremanden Niels Vinter, der ejede herregården Nandrup i Flade sogn på Nordmors. Det drejede sig om "det gotz, som han tog efter hr. Anders", hvilket må have været sognepræsten i Flade, Hr. Anders Olufsen, og hvorom der var faldet dom ved landstinget i Viborg. Landstinget havde givet herremanden ret. Nu appellerede Jacob Stage sagen til konge og rigsråd, men hvorfor han blandede sig og hvordan den endte, vides ikke.

 

Der er altså mange huller som ikke kan forklares og derfor er Jacob Stages herkomst stadig ikke opklaret…..

 

Om Jacob Stage

11x - 12xTipoldeforældre

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne -  3xtipoldeforældre

Benthsen Slægten

8xTipoldeforældre

Hans Jørgensen Hammer

10xTipoldeforældre

Klyne & Stage Slægten

10xtipoldeforældre

Kirstine Lauritsdatter

10xTipoldeforældre

Anders Sørensen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Nielsen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Jacobsen Stage

10x - 12xTipoldeforældre

Varder Slægten

11x - 12xTipoldeforædre

Borre Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle

 

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten