Tekstboks:

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Peder Rasmussen Østrup

7x - 9xTipoldeforældre

Peder

Rasmussen Østrup

 

Født i Odense 1680 -  Begravet i Våbensted  i  dec. 1730

 

Sognepræst i Våbensted og Engestofte

 

Gift anden gang i 1718 med Augusta  Eleonore Bæhr

Elisabeth Cathrine Madsdatter Mørch

18.4 1688 - 

Døbt 3. maj 1688

 

Født i  Lumby på Fyn  og begravet i 1719 i Våbensted

 

Gift  i 1713

 

Svitzer Slægten

 

7xTipoldeforældre

Gårdmand

Adam

Rasmussen

1615-1660

 

Møllegård

Vor Frue Sogn

Odense

 

Forældre ukendte

Margrethe

Pedersdatter

1615-ca. 1660

 

I deres ægteskab var der en søn Rasmus

 

Forældre ukendte

9xTipoldeforældre

Navnet Østrup henviser med stor sandsynligvis til sognet Østrup, som er et sogn i Bogense Provsti (Fyns Stift). Sognet ligger i Nordfyns Kommune. Indtil kommunalreformen i 2007 lå det i Otterup Kommune  og indtil kommunalreformen i 1970 lå det i Lunde Herred (Odense Amt). I Østrup Sogn ligger Østrup Kirke.

Østrupgård er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1456. Østrupgård ligger i Østrup Sogn, Nordfyns Kommune. Hovedbygningen, kaldet Østruplund fra 1928, er opført i 1881-1882 ved Carl Lendorf.

Østrupgård Gods er på 240 hektar med Østergård og har haft mange kendte ejere bl.a. biskop Jørgen Friis (1494-1547), Jørgen Daa (død i 1619, dansk admiral) og Johan Frederik Frölish (1681-1757, dansk/norsk officer og godsejer). I dag ejes gården af Fyns Amt (hovedbygningen) og avlsbygningen ejes af Jørgen  Peter Jørgensen…...

Østrup Kirke

Våbensted kirkebog

 625 1 002 K03-03- A Opslag 61 - 1731

Vognmand

Rasmus

Adamsen

1640-1701

Odense

Sara Pedersdatter

Østrup

1640-23.10 1732

 

I deres ægteskab var der 13 børn, hvoraf nr. 5 er Peder Rasmussen  Østrup og nr. 6 var hospitalsforstander Frede-rik Rasmussen Østrup i Odense, gift med Vibeke Feldmann (datter af Peter Feldmann, forstander på Herlufholm). Den yngste Johan blev købmand i Odense...

8xTipoldeforældre

Vor Frue Kirkebog

 O114 A 001 K13-19-B Opslag 754 - 1701

Kilder: Wikipedia, Preben Ibsen Nørgaard med flere

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden