Tekstboks:

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen         |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen            |        Else Marie Madsen        

Tekstboks:

Digehavegaard ligger på en lukket vej og blev senere lagt ind under nabogården Buegaard.  I dag står kun stuehuset tilbage. De to generationer  på Digehavegaard er pigernes  3 og 4 tipoldeforældre…...

Erikshøj var tidligere en firlænget fæstegård under Knuthenborg Gods. Lars Mortensen frikøbte gården i 1872 og siden har ejerne opkøbt flere af nabogårdene, bl.a. Mariedal….

Lars Pedersen Ruus var gårdfæster på Gaveagergaard. Han kom fra Hestehave-gaard, da han blev gift med Ane Kirstine Nielsdatter. (2xtipoldeforældre)

Hestehavegaard ligger ude på marken og har en vej på et par kilometer ned til gården. (3 & 4xtipoldeforældre)

Krydsgaard hed ifølge gamle matrikelkort for Kryds’  Lod. I dag er der kun stuehuset tilbage

Mariedal blev i 1866 købt af Jens Christian Pedersen fra Fuglse. Jorden blev i 1993 solgt fra til Helge Munk Mortensen fra Erikshøj, således at gården i dag har 6000 m2. Den tidligere ejer Erik Pedersen bor stadig på gården...

Pedersgave på Vestre Landevej 20, Hunseby Sogn er i dag omdøbt til Skrædergården.

Egelygaard brændte i fyrrerne og i den anledning blev der bygget kvist på stuehuset. Gården var på 60 tønderland….

Langslet lod

Korslykkegård

Østre Skovgård

Lindevang

Gårde, som har været i familiens eje/fæste

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

1

Arnakkegaard, Øster Karleby. Else Marie Madsens fødehjem. Gården var firlænget gård med bindingsværk og 70 tønderland.

Læs mere

 

 

 

 

2

Digehavegaard, Håredvej 9, Hillested Sogn. Matrikel nr. 39a. Niels Jacobs mors (Harriet Marie Mortensen) slægt havde gården i en periode på 2 generationer fra 1776 - 1838. Hans Nielsen (1754 - 1805) var første generation og han blev gift med Ane Larsdatter og de fik 9 børn, 5 døtre og 4 sønner. Tre af sønnerne blev alle fæstebønder. Den ældste Hans Mortensen (f. 1811)  kom til Høvang,  matr. Erikstrup 3a, Østofte Sogn. Jørgen Mortensen (f. 1815) blev fæster på nabogården Buegaard, medens den yngste søn Lars Mortensen (f. 1826) blev gift med datteren på Erikshøj, Maren Hansdatter….

Se Erikshøj Slægtens anetræ

3

Gaveagergaard, Hunseby Strandvej 2, Hunseby Sogn. Matrikel nr. 5a. Lars Pedersen Ruus’  gård, hvis kone Ane Kirstine Nielsdatter  var 3. generation på Gaveagergaard efter Ole Larsen (1747 - 1828) og hans søn Rasmus Olsen (1795 - 1853) Gården blev frikøbt fra Knuthenborg Gods af Rasmus Olsens hustru Karen Nielsdatter i 1867. Da Lars Pedersen Ruus dør blev gården solgt til anden side i 1911.

Ane Kirstine og Lars Pedersen Ruus’  datter Karen Petrea Ruus bliver gift med Anders Christen Frederiksen fra Krydsgaard…..

Se Ruus Slægtens anetræ

4

Erikshøj, Erikstrupvej 9 & 11, Erikstrup, Østofte Sogn. Matrikel nr. 6a Erikstrup. I familien Mortensens eje  siden 1826 (Niels Jacob Jensens slægt). Den yngste søn Lars Mortensen (1826) fra Digehavegaard blev gift med Hans Jørgen Pedersen datter Maren Hansdatter og han fæstede gården fra 1859. I 1872 frikøbte Lars Mortensen gården fra Knuthenborg. Svigerfaderen Hans Jørgen Pedersen (1804 - 1840) var den første i slægten på Erikshøj og han blev gift 2 gange. I første ægteskab var der en pige Maren Hansdatter, som senere blev gift med Lars Mortensen. I dag ejes gården af Lars Mortensens tipoldebarn Torben Munk Mortensen….. 

Se Erikshøjs historie

5

Egely, Vestre Landevej 117, Sørup - Østofte Sogn, Matrikel nr. 11a Sørup. Carl Henry Madsens (pigernes oldefar) mor Karen Marie Pedersen Doll’s fødehjem. Hendes far Peder  Outzen Pedersen Doll købte gården i 1867 af Ole Johansen. Gården hørte tidligere under Knuthenborg Gods og blev frikøbt i 1854 af Niels Simonsen. Peder Outzen dør i 1877 og så drev hans kone gården videre indtil sønnen Hans (1873 - 1912) købte den i 1903. I 1936 blev gården solgt til anden side, da Hans’  kone Hilda Svendsen dør….. (2xtipoldeforældre) Se  Madsen  & Doll Slægtens anetræ

 

6

Hestehavegaard, Grimstrupvej 35, Hunseby Sogn. Matr. 18a Maglemer.  I gammel matrikelkort Hestehave Lod. I Russ slægten i 159 år fra 1750 - 1909. (Else Marie Madsens slægt) Peder Larsen Ruus’ søn Lars Pedersen Ruus  kom til Gaveagergaard og blev gift med Ane Kirstine Rasmusdatter. Peder Larsen Ruus’  barnebarn Karen Petrea Ruus blev gift med Anders Christen Frederiksen fra Krydsgaard… Se Ruus Slægtens anetræ

 

7

Krydsgaard, Skibevejen 50, 4930 Maribo. Matrikel nr. 9a Maglemer. Hunseby sogn. I familien Pedersen eje/fæste fra  1781 - 1961. Frikøbt af Frederik Pedersen i 1848….. (4xtipoldeforældre) 

 

Læs mere under Krydsgaards Historie  og Krydsgaard Slægtens anetræ

 

8

Korslykkegaard, Havløkkevej 29, Matrikel nr. 12a Havløkke, Østofte Sogn.  Rasmus Madsen, 1753 - 1830 og Maren Poulsdatters gård og pigernes 4xtipoldeforældre.

 

Se Madsen Slægtens anetræ

9

Langeslet Lod, Havlykke Gade 3, Matrikel nr. 10h, Østofte Sogn. Mads Hansen, 1733 - 1810 og Sidse Larsdatters, 1730 - 1796 gård. Pigernes 5xtipoldeforældre. Deres søn Rasmus Madsen blev fæster på Korslykkegaard, mens datteren Gertrud blev gift med Hans Nicolaisen og de fortsatte fæstningen af gården…

Se Madsen slægtens anetræ

 

10

Lindevang, Nørredalsvej 6, Ullerslev. Christian Jensen købte gården i 1923. Læs mere under Lindevangs Historie

 

 

 

11

Mariedal, Erikstrupvej 17, Erikstrup, matr. nr. 7a. Østofte Sogn. Gården blev i 1866 købt af Jens Christian Pedersen fra Fuglse. Han var gift med Ane Marie Hansen (pigernes 2xtipoldeforældre). De fik 9 børn, hvoraf nr. 2 Camilla Amalie Pedersen senere blev gift med Johan Frederik Mortensen (pigernes 1xtipoldefar) fra Erikshøj. Jens Christian og Ane Marie Hansens søn (nr. 4) Carl Erhard Pedersen, født i 1873,  overtog gården i 1905. Carl Erhard blev gift med Amanda Kirstine Johansen fra Fuglse og de fik to døtre og en søn. Sønnen Børge overtog Mariedal i 1934. Gården blev i 1993 solgt til Helge Munk Mortensen fra Erikshøj…..

Se Erikshøj slægtens anetræ

 

12

Pedersgave, Vestre Landevej 20, Hunseby Sogn. Matrikel nr. 5a Grimstrup. I Slægten fra 1750 - 1813 i to generationer. Slægten kom derefter til Erikshøj. Pigernes 5xtipoldefar Jens Laursen (1701 - 1766) var gårdfæster fra 1750 som sønnen Hans Hansen Ruus (1751 - 1810) fortsatte i 1772. Hans Hansen Ruus’  datter Johanne Hansen Ruus (født i 1776) kom til Digehavegaard og blev gift med Morten Hansen (1783 - 1838). Gården var en fæstegård under Knuthenborg Gods….

Se Erikshøj Slægtens anetræ

 

13

Østre Skovgård, Hestehavevej 8, Stokkemarke Sogn. Matrikel nr. 31a Stokkemarke. Jorden kaldes ifølge gamle matrikelkort  for Trehøjs Agre. 75 tønder land.  Carl Henry Madsens fødehjem (pigernes oldefar). Gården var i slægten i 176 år og fire generationer fra 1795 til 1971, da Carl Henrys lillebror Christian Martin Madsen  solgte gården… Se også Madsen Slægtens anetræ