Tekstboks:

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Hermann Billung, Sachsen

32x - 33xTipoldeforældre

The House of Billung var et dynasti af saksiske adelsmænd i 800-tallet  til  1100-tallet.

Den første kendte medlem af huset var Grev Wichmann, nævnt som en Billung i 811. Oda, hustru til grev Liudolf, ældste kendte medlem af Liudolfing House, var også en Billung.

I det 10. århundrede blev ejendommen af familien centreret i Bardengau omkring Lüneburg og de ​​kontrollerede området som blev opkaldt efter dem. I midten af det 10. århundrede, da den saksiske hertuger af huset Liudolfing også var blevet tyske konger, havde kong Otto den Store overladt mere og mere af sin hertugelige myndighed til Hermann Billung. I fem generationer regerede The House of Billung  hertugdømmet Sachsen.

Huset blev udryddet, da hertug Magnus døde i 1106 uden sønner, familiens ejendom blev delt mellem hans to døtre. Hans datter Wulfhilde giftede Henry IX, hertug af Bayern, et medlem af House of Welf, hans datter Eilika giftede Otto, greve af Ballenstedt, et medlem af House of Ascania. Som følge heraf blev  de følgende årtier en strid mellem Welfs og Ascanians om kontrolen af Sachsen….

Hermann Billung (900 - 27.3 973) var markgreve af Billung fra 936 til sin død. Det første medlem af The House of Billung var Hermann og en betroet løjtnant af Otto I, hellige romerske kejser .

Selvom han aldrig selv blev hertug af Sachsen, mens Otto (som var den tronende hertug af Sachsen) var i Italien fra 961 til 972, fungerede Hermann som Otto`s  personlige repræsentant i det styrende Sachsen. Mod slutningen af ​​sit liv var Hermann den effektive hertug, både af gavn og af navn….

Hermann døde i 973, kun to måneder før Ottos egen død. Hermanns søn Bernard I blev udnævnt som den nye hertug af Sachsen af  den nye romerske kejser Otto II.

Hermann var søn af greve Billung von Stubenskorn (ca. 890-967 - stammede fra Niedersachsen, ihvertfald talte han med eastphaliansk dialekt) og Ermengarde af Nantes (900-950 - Hendes slægt i Nanteskan føres tilbage til greve Guido af Nantes død 819). Han var lillebror til den saksiske Hertug Wichmann den Ældre. Hermann skal generelt regnes som det første Billung hertug (Herzog) af  Sachsen, men hans nøjagtige position er uklar. Den hertugelige ottonske dynasti var steget til tysk royalty med tiltrædelsen af Henry Fowler i 919 og måtte koncentrere sig om landsdækkende anliggender. I hvert fald i 961, da kong Otto I Tyskland marcherede mod Kongeriget Italien for anden gang, gjorde han Hermann til  administrator (statholder regis) i Sachsen

Da i kong Otto I i 936 havde besteget tronen, udnævnte han Hermann til Markgreve (princeps militiae), og giver ham det saksiske område nord for Elben Floden. Hans Billung område strakte sig fra Limes Saxoniae i vest langs Østersøens kyst til Peene Floden i øst, omtrent svarer til den senere Mecklenburg Region. 

Efter sin bror Grev Wichmanns død i 944, blev han også Hertug i den saksiske Bardengau omkring byen Lüneburg, hvor han grundlagde klostret Sankt Michael i byen. I 953 begge sluttede den landsdækkende oprør startet af kong Otto lillebror Hertug Liudolf af Schwaben, som kun kollapsede på grund af den massive invasion af ungarske styrker. I løbet af denne alvorlige krise, kongen, som også var hertug af Sachsen, begyndte at overlade mere og mere af sin autoritet i de saksiske lande til Hermann i løbet af hans fravær. Imidlertid blev Hermann aldrig kaldt Hertug i kongelige dokumenter. I stedet er han nævnt som en militær leder og markgreve.

Hans holdning blev størknet, da kong Otto 2. februar 962 blev kronet hellige romerske kej-ser i Rom af pave Johannes XII. Hermann blev modtaget som en konge af ærkebiskop Adalbert af Magdeburg i 972, som selv irriterede kejseren. Hermann Billung skal være grundlæggeren af HermannsburgLüneburger Heide, første gang nævnt i 1059.

Hermann døde i Quedlinburg. Hans søn Bernard arvede og styrkede sin fars stilling og formåede at blive anerkendt som hertug.

Hermann var gift to gange, første gang med Oda af  Sachsen (død i 973) og anden gang med Hildegaard af Westerburg.

32xTipoldeforældre

Greve af Flandern

Baldwin III

940-961

 

Kaldet den Yngre

 

Søn af Arnulf I af Flandern

 

Mathilde af

Sachsen

940-1008

 

Datter af markgreve Hermann Billung af Sachsen og Oda af Sachsen

 

 

Mathilde er begravet i Sankt Peters Kirke i Gent

KORT

Hermann Billungs Gymnasium i den tyske by Celle er grundlagt som den latinske skole i 1328, men navnet er først kommet meget senere og der går ca. 1100 elever og 110 lærere på gymnasiet….

Fil: Family Tree Hermann Billung.jpgTekstboks: Billung Slægten

33xTipoldeforældre

Markgreve

Hermann Billung

Sachsen

Ca. 900 - 973

 

Gift anden gang med Hildegaard af Westerburg

 

Herunder et litografi

 fra 1840 af Paalzow

Oda (Ode) af

Sachsen

Død efter 973

 

De fik 5 børn:

 

Hertug Bernard I

Grev Liudger af Lesum

Mathilde af Sachsen

Schwanhilde af Sachsen

Imma

Fil: Family Tree Hermann Billung.jpg

Kong Otto I

Den sidste konge af Sachsen var Frederik Augustus III der frivilligt abdicerede  efter første verdenskrigs afslutning i 1918. Kongen var den 7. konge i Sachsen efter at det tysk-romerske kejserrige sluttede i 1806

Hertug Ordulf af Sachsen

1022-1082 var næstsidste af hertuger fra Billung Slægten.  Hans søn Magnus døde uden at have fået sønner, men datteren Wulfhilde Sachsen blev gift med Hertug af Bayern Henry X

Fil: Christian IX - Konge the Danmark.png

Kong Christian 9. var den sidste af 4 konger i Danmark der også kunne kalde sig hertug af Sachsen. Alt dette fik en ende efter nederlaget i 1864 til Preusen/Østrig. Krigen kaldes også 2 slesvigske krig. Den første blev vundet i 1848-1851. Vi fik først noget af det tilbage ved folkeafstemningen i 1920.

Fil: Hertugdømmerne.pngFil:Abstimmung-schleswig-1920.png

Hermannsburgs navn stammer fra dens påstående grundlægger af hertugdømmet Sachsen, den saksiske markgrev Hermann Billung, som var tilhænger at den tysk-romerske konge Otto I.

 

Navnet er nævnt som Herremannesburc i 1059, Herminnesburch i 1162,  Hermensborg i 1440 og endelig i 1791 som Hermansburg. Hermans-burg er en tysk kommune med godt 8.200 indbyggere tæt på byen Celle

Hertug Henry X af Bayern

Fil: Heinrich der Löwe und Mathilde von England.jpg

Henry X af Bayern fik en søn Henrik Løve, der blev gift tre gange, første gang med Clemmentia, hvis datter Gertrud blev gift  med den danske konge Knud IV (søn af Valdemar den Store). Knud IV Valdemarsen var far til Valdemar II Sejr og Dronning Ingeborg af Frankrig

Fil: Henry Proud.jpg

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle