Tekstboks:

Krydsgaard var en fæstegård under Knuthenborg Gods og havde adressen Skibevejen 50 i Maglemer.  Krydsgaard har 77 hektar jord eller knapt 120 tønder land.  Den første fæster var Sabine og Laura Jensens 4xtipoldefar Frederik Pedersen   (1748 - 1810 -  d.1)) som var blevet døbt i Østofte den 19. maj 1748. Frederik kom fra en  fæstestilling på Grimstrupvej 13 (som han blot havde i et år). Frederik Pedersen blev gift med Ana Cathrine Pedersdatter, som også stammede fra Østofte. De fik 3 børn: Anna (1778), Karen Marie (1781) og Peder Frederiksen i 1885. Frederik Pedersen var sognefoged i Maglemer. Da Frederik døde i 1810 fortsatte enken Ana Cathrine fæstningen i knapt et år, inden sønnen Peder blev fæster i 1811. Kryds Lod, som  Krydsgård blev kaldt,  blev en slægtsgård af fæstere og gårdejere helt frem til 1961. Den sidste i familien,  der boede på Krydsgaard var Helga Frederiksens storebror Knud Frederiksen. I alt var der 5 generationer fra Frederik Pedersen og frem til Knud Frederiksen, der forpagtede gården fra 1939 til 1961. Siden 1970 har ejeren Knuthenborg Gods selv drevet jorden og i dag står der kun stuehuset tilbage. 

 

Peder Frederiksen blev gift med Else Jørgensdatter (1776 - 1859), og han fæstede Krydsgaard i 1811. De fik 9 børn, men den første Frederik døde blot et år gammel i 1813. Nr. 3 blev født i 1815 og hed også Frederik.

 

Frederik Pedersen (d. 2.) blev gift med Karen Christensdatter og de fik 7 børn (fire drenge og tre piger). Nr. 3 i rækken var Anders Christen Frederiksen og han bliver den fjerde generation på Krydsgaard. Frederik Pedersen frikøbte Krydsgaard af Knuthenborg Gods i 1848, men af en eller anden årsag solgte han den tilbage i 1886 og fortsatte som gårdforpagter. Sønnen Anders Christen Frederiksen overtog forpagtningen efter faderens død i 1894.

 

Se herunder til venstre listen over alle fæstere, gårdejere og forpagtere af Krydsgaard fra 1750 og frem til i dag…...

 

 

Man kan lige skimte Krydsgaard fra Skibevejen  ved den gamle baneoverskæring (Maribo - Bandholm Museumsbane) I dag er der kun stuehuset tilbage, og det står i en ganske god stand, med et forholdsvis nyt stråtag…..

Tekstboks: Krydsgaard:

1750 - 1772
Peder Clemmensen
Gårdfæster 

1772 - 1777
Jørgen Pedersen
Gårdfæster 

1777 - 1781
Christen Hansen
Gårdfæster 

1781 - 1810
Frederik Pedersen
Gårdfæster

1810 - 1811
Anna Kathrine
Pedersdatter
Gårdfæster

1811 - 1843
Peder Frederiksen
Gårdfæster

1843 - 1848
Else Jørgensdatter
Gård fæster

1848 - 1886
Frederik Pedersen
Gårdejer

1886 - 1894
Frederik Pedersen
Gårdforpagter 

1894 - 1939
Anders Christen
Frederiksen
Gårdforpagter

1939 - 1961
Knud Frederiksen
Gårdforpagter

1961 - 1970
Laurits 
Madsen
Gårdforpagter

1970 - 
Adam Wilhelm
Knuth
Gårdejer
   
Krydsgaards Historie

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Skibevejen 50 - matr. nr. 9a Maglemer

Frederik Pedersen (d. 2.) og Karen Christensdatter blev gift i Østofte Kirke den 5. januar 1849. Karen stammede fra Østofte. De blev den tredje generation på Kryds Lod, som gården blev kaldt ifølge gamle matrikelkort…..

Anders Christen Frederiksen og Karen Petrea Ruus (fjerde generation på Krydsgaard) fik ti børn hvoraf den sidste var Helga Frederiksen (billedet herunder), som er Sabine og Lauras oldemor…..

Helga Frederiksen blev gift med Carl Henry Madsen som var gårdejer af Arnakke, Øster Karleby…..

Knud Frederiksen (født i 1902), bror til Helga Frederiksen var den sidste generation  i familien,  som var på Krydsgaard….

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Arnakkegaards Historie

Erikshøjs Historie

Krydsgaards Historie

Lindevangs Historie

Gårde i familiens eje

Arnakkegaards Historie

Erikshøjs Historie

Krydsgaards Historie

Lindevangs Historie

Gårde i familiens eje