Tekstboks: Anetavle for Lindevang slægten

   Lisbeth Jensen       |     Niels Jacob Jensen    |       Else Marie Madsen        

Født på Lindevang tirsdag den 28.6 1932), tidligere gårdejer på Lindevang, Nørredalsvej 6  i Ullerslev. Yngste søn af gårdejer Christian Jensen (10.10 1897-13.9 1973) og Harriet Marie Mortensen (19.11 1898 - 7.2 1972), Lindevang.

 

Niels Jacobs Aner

 

Se Niels Jacobs anetavler herunder:

Født onsdag den 24.1 1934 - og døde mandag 12.1 1998). Else Marie var den ældste blandt 4 børn af Helga Frederiksen,  (16.11 1907 - 7.10 2000) født i Hunseby på Lolland og Karl Madsen (7.2 1902 21.7 1972) gårdejer i Arnakke i Øster Karleby. 

 

Else Maries Aner

 

Se Else Maries anetavler  herunder:

Følg de blå links, så er det Niels Jacob Jensens aner og de røde links er det Else Marie Madsens aner

11xtipoldeforældre Bertel Wichmand, gift med Karen  Jørgensdatter Lett var barnebarn til en katolsk præst i Odense Søren Lett. Der er meget tvivl om hvem hendes far var. Nogle mener at det er Jacob Sørensen Lett, borgmester og købmand i Odense eller Jørgen Sørensen Lett, men alle er enige om at farfaren var Søren Lett og han var gift med Inger Unkersdatter, som kommer fra den svenske adelsslægt, der kom til Danmark i 1300-tallet……

 

12x - 23xtipoldeforældre

15xtipoldeforældre borgmester i Odense Jep Unkersen var gift med Karine (eller Katrine) Hansdatter Snafs og denne adelsslægt er kendt fra Sønderjylland og særlig fordi Katrines farfar Klaus/Claus Snafs blev dømt som landsforræder på Dronning Margrethe den førstes tid. Slægten føres videre i Stenbrikke slægten, da Katrines oldefar Otto Snafs blev gift med Abele Albertsdatter Stenbrikke.

 

15x-23xTipoldeforældre

 

Snafs slægtens første mand Bonde Snafs` mor var NN Jensdatter Urne og datter af stormanden Jens Urne

 

Urneslægten var en af Danmarks ældste adelsslægter, der uddøde i 1903. Se også Litle Slægten

 

19x - 23xtipoldeforældre

 

 

Snafs

Tekstboks: Stenbrikke

Jordbjerg

Lett

24xtipoldeforældre Peder Iversen Lykke blev gift med Margrethe Glob, der kom ud af den lige så kendte adelsslægt Glob/Due og via slægterne Glug og Saltensee nedstammer fra Hvide Slægten.

25x - 32xtipoldeforældre

22xtipoldeforældre Jens Unkersen, gift med NN Iversdatter Lykke. Hendes far var Iver Pedersen Lykke, der deltog i slaget på Falen i 1389 og tog Sverige Kong Albret til fange

22x - 24xtipoldeforældre

30xtipoldefar  Skalm Tokesen Hvide var stamfader til den mægtige Hvide Slægt, der i et par hundrede år fra 1050 hørte til blandt landets rigeste og mægtigste.

28x - 34xtipoldeforældre

20xtipoldeforældre Jens Unkersen var gift med NN Skinkel, der stammede fra Holsten og godset Skinkel, i dag hedder det Rosenkranz Gods. Slægten menes at være en forgrening af slægten Sehested. 

20x - 25xtipoldeforældre

23xtipoldeforældre Unker Karlsen Lang var Unker slægtens første led og  var søn af Erik Johnsen, som var Galen Slægtens sidste mand. Erik Johnsen var barnebarn af ridder og ejer af Ellinge Slot i Skåne og hans hustru var Cecilie Herlogsdatter.

24x - 29xtipoldeforældre

Peder Bodilsen (død tidligst 1142) var en sjællandsk stormand. Moderen Bodil spekuleres at have tilknytning til kongeslægten. Peter havde brødrene Hemming og Jørgen.

31x - 33xtipoldeforældre

Asser Rig, sjællandsk høvding  var søn af Skalm Hvide og far til Absalon,  Esbern Snare og Ingefred Asserdatter. Sidstnævnte var gift ind i Glob-Due Slægten. Se Glob slægten. Asser Rig var gift med Inger Eriksdatter, som var datter af Cæcilie af Danmark og Ulf Jarl af Falster. Cæcilie var datter af Knud den Store…..

32x - 37xtipoldeforældre

34xtipoldeforældre Thyra & Gorm var Danmarks første kendte dronning og konge,   fordi skriften på runestenene er den første egentlige beviser på Danmarks-historien…..

 

 

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Niels Jacob Jensen

Erikshøj slægten

 

Niels Jacob Jensens mor Harriet Marie Mortensen slægtninge skal findes på Erikshøj i Erikstrup. Gården er i dag stadig i familien Mortensen eje, idet Niels Jacobs fætter  Helge Munk Mortensen solgte gården til sin søn Torben Munk Mortensen i 2000. (blå rammer)

De første i Erikshøj slægten er pigernes 5xtipoldeforældre

 

Udby Slægten

 

Her følger vi Niels Jacob Jensens slægt på sin far Christian Jensens side (blå rammer) der stammer fra Udby på Sydsjælland…..

Benthsen Slægten

 

Slægten fra Udby kommer over i Benthsen slægten som var gårdmænd i  Ugledige i 4 generationer og den første var en kvinde ved navn Bodild Bentsdatter, som blev gift ind i Ellehammer slægten. Hendes barnebarn Niels Benthsen bliver gift med Karen Peitersdatter, der er sidste led i præsteslægten Hammer

(se herunder)

 

Hans Jørgensen Hammer

 

Se beretningen om 8xtipoldeforældre sognepræst og Provst Hans Jørgensen Hammer og Margrethe Frederiksdatter Klyne

 

 

Klyne Slægten

 

8xtipoldemor Margrethe Frederiksdatter var datter af den kendte sognepræst Frederik Andersen Klyne - Hans far rådmand i Ribe Anders Sørensen Klyne var en farverig og formuende mand, der endte som drabsmand og selv blev dræbt…..

Kirstine Lauritsdatter

 

Anders Sørensen Klyne efterlod en enke og 9 børn. Den første levede indtil 1534; men sjælden har en kone haft mere sorg end hun. Foruden hendes mand omkom også sønnerne alle på 1 nær på en sørgelig måde, mere eller mindre ved deres egen brøde, og døtrene havde til dels en højst uheldig skæbne.

 

Anders Sørensen Klyne

 

Anders Sørensen Klyne var en mand med sine meningers mod, og i forbindelse med en strid mellem ham og borgmester Peder Mortensen Hegelund fremstod han d. 16. februar 1582 åbenlyst på tinget, hvor han bl.a. udtalte, at han i hvert fald ikke havde været med til at vælge Peder Mortensen Hegelund til borgmester. Efterhånden blev Anders som før nævnt en meget formuende mand, og desuden en stor grundejer.

Varder Slægten

 

11xTipoldefar Jens Christiernsten Varder var født omkring 1490 i Varde, som søn af borgmesteren i Varde Christiern Nielsen.

Jens var far til bl.a. Karen Jensdatter Varder (ca. 1525), men navnet på Karens mor kendes desværre ikke. Jens var præst, katolsk naturligvis, for han indledte sin karriere før reformationen. 12xtipoldefar Christiern Nielsen menes at være kannik og magister Nils Markvarden…...

Borre Slægten

Jacob Stage var gift med Maren Jensdatter Borre, hvis fader var adelsmanden Jens Borre til Ejerslev (på østsiden af det nordlige Mors) er nævnt år 1486.

 

Se også Søren Jacobsen Stage

 

 

Else Marie Madsen

Krydsgaard Slægten

 

Følg her Krydsgaard slægten Helga Frederiksens (Else Marie Madsens mor) far Anders Christen Frederiksens side, der var den fjerde generation på Krydsgaard (røde rammer) De første i Krydsgaards slægten er pigernes 4xtipoldeforældre….

Madsen Slægten

 

Else Marie Madsens far Carl Henry Madsen var gårdejer på Arnakkegård, der var en fæstegård under Halsted Kloster. Vi følger hans slægt på sin far Anton Madsens side (Pigernes tipoldefar) på gården Østre Skovgaard i Havløkke, Stokkemarke Sogn,  som fire generationer ejede/fæstede fra 1795 - 1971, hvor sidste generation var Carl Henry Madsens lillebror Christian Martin Madsen.

5xtipolde-forældre

Doll Slægten

 

Carl Henry Madsens (Else Marie Madsens far) mors slægt, kaldet Doll Slægten stammede fra Nebbelunde Sogn. Doll Slægten var gårdfæster/ejere i Nebbelunde, hvis stamfader var Peder Olsen Doll (pigernes 5xtipoldefar). Han var husmandsfæster (det vil sige at han var fæster på et husmandssted med jord op til 15 tønder land - over 15 tønder land så blev det betegnet som gårdfæster) og hjulmand i Nebbelunde. 5xtipoldeforældre

Ruus Slægten

 

De fleste i Ruus slægten boede i Hunseby og Maglemer og var gårdfæster eller husmænd. Første gang vi støder på navnet er i 1728, da Søren Rasmussen Ruus blev født. Det er ikke lykkedes at finde ud af hvor han boede udover at han var gårdfæster i Maglemer. Der var efterkommere efter Søren Rasmussen Ruus på Hestehavegaard og Gaveagergaard, begge i Hunseby Sogn…..

7 & 8xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

 

Vi følger her Karen Petrea Ruus’ (Else Marie Madsens mormor)  slægt på hendes mor Anne Kirstine Rasmusdatters side og frem til Jacob Sørensen Lett, født i Odense i 1558. Følg de røde rammer og videre af lilla ramme. Her møder du berømte præster og til rådmand og købmand Bertel Wichmand og en tysk løjtnant Anthonius Svitzer……

 

11 & 12xtipoldeforældre

Lett-Unker Slægten

 

 

Snafs & Stenbrikke Slægterne

 

 

Skinkel Slægten

 

 

Galen-Hvide Slægten

 

 

Lykke Slægten

 

 

 

Glob - Due Slægten

 

 

Hvide Slægten

 

 

Peder Bodilsen

Svend 1. Tveskæg Haraldsen

 

Gorm Den Gamle & Thyra Danegod

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne -  3xtipoldeforældre

Benthsen Slægten

8xTipoldeforældre

Hans Jørgensen Hammer

10xTipoldeforældre

Klyne & Stage Slægten

10xtipoldeforældre

Kirstine Lauritsdatter

10xTipoldeforældre

Anders Sørensen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Nielsen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Jacobsen Stage

10x - 12xTipoldeforældre

Varder Slægten

11x - 12xTipoldeforædre

Borre Slægten

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle

 

Per Bolin Jensen