Tekstboks:

Portræt af

Else Marie Madsen,

Lindevang

 

 

 

Har du oplysninger om gårdene ”Lindevang”,  ”Arnakkegaard”, ”Erikshøj”  og Krydsgaard er du meget velkommen til at skrive til Lisbeth Jensen på mail:

 

lj@agerspris.dk

 

15xtipoldeforældre borg-mester i Odense Jep Unkersen var gift med Karine (eller Katrine) Hansdatter Snafs og denne adelsslægt er kendt fra Sønderjylland og særlig fordi Katrines farfar Klaus/Claus Snafs blev dømt som landsforræder på Dronning Margrethe den førstes tid.

15x - 23xtipoldeforældre

 

 

Snafs

Tekstboks: Stenbrikke

Så er vi tilbage til Gorm Den Gamle - Under fanen Anetavler kan du få et overblik over de forskellige anetavler……

 

Anetavler

 

Tekstboks:

Else Marie Madsens familie på sin mors side stammer mere eller mindre alle fra Hunseby egnen. Krydsgaard var en fæstegård under Knuthen-borg….

 

Læs mere

 

 

Peder Bodilsen (død tidligst 1142) var en sjællandsk stormand. Moderen Bodil spekuleres i at have tilknytning til kongeslægten. Peter havde brødrene Hemming og Jørgen.

31x - 33xtipoldeforældre (Else Marie Madsens aner)

Læs mere

22xtipoldeforældre Jens Unkersen, gift med NN Iversdatter Lykke. Hendes far var Iver Pedersen Lykke, der deltog i slaget på Falen i 1389 og tog Sveriges Kong Albret til fange

 

22x -24xtipoldeforældre

 

Læs mere

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Sidste Nyt - Sidste Nyt - Sidste Nyt

Lindevang Slægten

Nye/redigeret sider

Tekstboks:

             Oversigt    *        Sidste Nyt   *   Agerspris      *     Blog - Skriv en kommentar    *                            

Tekstboks:

             Oversigt    *        Sidste Nyt   *   Agerspris      *     Blog - Skriv en kommentar    *                            

Tekstboks:

 

Forsiden

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

Else Maries Madsens aner

 

Dec. 2013

Urne Slægten

Litle Slægten

 

Ulfeldt Slægten

Østrup Slægten

Jan. 2014

Esbern Snare Hvide

De Norske Aner

 

The House of Wessex

Den Svenske Saga

 

Grevskabet Flandern

Frankiske Konger

 

Hertugerne af Normandiet

 

Hertugerne af Sachsen

 

Konger af Lombardiet

Niels Jacob Jensens aner

 

Dec.  2013

Brylle Slægten

Kirstensminde

 

Hans Frederik Jensen

Stage & Klyne

 

Varder Slægten

Borre Slægten

 

Anders Sørensen Klyne

 

Dec. 2014

Udby Slægten (R)